PİM ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "pim" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. pim ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu pim ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde pim olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

PİMPİRİKLENMEK

13 harfli kelimeler

PİMPİRİKLENME

11 harfli kelimeler

PİMPİRİKLİK

10 harfli kelimeler

PİMPİRİKÇE, PİMPİRİKLİ

8 harfli kelimeler

PİMPİRİK, PİMELORE, PİMELÜRİ

7 harfli kelimeler

PİMOZİT

6 harfli kelimeler

PİMPAK

5 harfli kelimeler

PİMLİ

3 harfli kelimeler

PİM

Bazı kelimelerin anlamları

PİM

İç içe geçen veya birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta veya metal çivi. Mobilyalardaki cam rafları taşımak için yan tablalara yerleştirilen kapsüllerin içine takılan silindirik, yassı ve L biçimli raf taşıma aleti.

PİMPİRİKÇE

Pimpirikli bir biçimde.

PİMPİRİK

Gereksiz yere titizlik gösteren. Harap, bozuk, virane. Kuşkucu. Çok yaşlı ve güçsüz (kimse).

PİMPAK

Tertemiz.

PİMELÜRİ

İdrarda yağ damlacıklarının bulunuşu, idrarla yağ atılışı.

PİMLİ

Bulaşık suyu.

PİMOZİT

Yatıştırıcı ve ekstrapiramidal etkileri olan difenilbutilpiperidin türevi nöroleptik bir ilaç.

PİMPİRİKLİK

Pimpirik olma durumu.

PİMELORE

Dışkıda fazla miktarda yağ bulunmasıyla belirgin ishal.

PİMPİRİKLENMEK

Kuşkulanmak. Gereksiz yere titizlik göstermek.

PİMPİRİKLENME

Pimpiriklenmek durumu.

PİMPİRİKLİ

Gereksiz yere titizlik gösteren. Kuşkucu.

  -   -   -  

Anlamında PİM bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİM geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ERPİMEK

Elbise ya da kumaş eskimeye yüz tutmak. Çürümek, ezilmek. Yumuşamak: Lodos eserse donmuş olan bu kar çabuk erpir. Çoğalmak (yaralar için): Ali'nin yaralan hep erpimiş.

TIRNIK

Çabuk darılan, alıngan. Çok küçük parça. Bulaşıcı (hastalık için): Ali tırnık bir hastalığa tutulmuş, hepimize geçer.

TRYPANOSOMATİNA

Zoomastigophorea sınıfında, Kinetoplastida takımında bulunan, konakların kan, lenf ve dokularında yaşayan, yaprak biçimli veya yuvarlak bir vücuda sahip, serbest veya dalgalı zar oluşturan tek bir kamçısı bulunan, nispeten küçük ve kompakt bir kinetoplasta sahip, kan kamçılılarını içeren paraziter protozoa alt takımı. Tripanosomatidler yaşam sikluslarında amastigot, şanomastigot, epimastigot, opistomastigot, promastigot, tripomastigot gibi birbirinden farklı evrelere sahiptirler. Bu alt takım içerisinde Blastocrithidia, Crithidia, Leishmania Herpetomonas, Leptomonas, Phytomonas ve Trypanosoma cinsleri bulunmaktadır.

EPİMERAZ

Bir molekülün epimerini meydana getiren izomeraz sınıfından herhangi bir enzim.

TEPİME

Az pişmiş, sararmış (ekmek için): Gülayşe ekmekleri tepime etmiş.

EPİMERLER

Zincir veya halka yapıları aynı olup sadece bir tane asimetrik karbon atomu üzerindeki H ve OH gruplarının konumları farklı olması sonucu oluşan izomerler. Ör. D-glukoz ve D-mannoz epimer iki moleküldür. Yalnızca bir asimetrik karbon atomuna bağlı grupların konfigürasyonu bakımından farklı olan iki stereoizomer.

YENİBAHAR

Mersingillerden, Amerika'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki (Pimenta officinalis). Bu bitkinin olgunlaştıktan sonra kurutulup bahar olarak kullanılan meyvesi.

DEPİMEK

Az nemli olan şey kurumaya yüz tutmak: Astığım çamaşırlar depimiş.

TRYPANOSOMA

Trypanosomatidae ailesinde bulunan omurgalı ve omurgasızların kan ve lenf sıvılarında yaşayan kamçılı bir protozoon cinsi. Kinetoplastida takımında, Trypanosomatina alt takımında bulunan, insan dâhil birçok omurgalı ve omurgasız canlıda parazitlenen, yaşam sikluslarında amastigot, promastigot, epimastigot ve tripomastigot evreleri bulunan, ilk üç evresi vektörlerde (genellikle kan emen artropodlar) son evresi ise omurgalılarda (son konaklarda) bulunan protozoa cinsi.

AGUTİGİLLER

Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişliler (Simplicidentata) alt takımının, oklu kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümünden, uzun bacaklı ve küçük kulaklı, kuyrukları küt, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan türleri olan bir familya. (Agoutidae İsp. agouti = bir tip kemirici), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının oklu-kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümüne giren bir familyası. Uzun bacaklı ve küçük kullaklıdırlar. Kuyrukları küttür. Kahverengi-esmer derili kara hayvanlarıdır. Orta ve Güney Amerikada yaşarlar. Aguti (Dasyprocta aguti), paka (Agouti paca) iyi bilinen türleridir.

ANASON

Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan bir bitki (Pimpinella anisum).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük