Sonu PİLO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "pilo" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu pilo ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında pilo olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde pilo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİLO

Pilav. Eşek yavrusu.

  -   -   -  

Anlamında PİLO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİLO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PİLOTLUK

Pilotun görevi.

KAPTAN

Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli. Kaptan pilot. Takım oyunlarında takımı temsil eden kimse. Balkanlarda çete savaşı yapan milis gücünde çarpışan kimse, efe. Yolcu otobüsü sürücüsü.

KOKPİT

Pilot kabini.

TAYYARECİ

Pilot.

GASTRİN

Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormon. Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyararak mide bezlerinden hidroklorik asit salgılanmasına neden olan hormon.

DEFERROKSAMİN

Streptococcus pilosus' dan demirli şelat hâlinde elde edilen, sonradan demiri uzaklaştırılarak demirle zehirlenmelerde demirin sindirim kanalında çöktürülmesi ve emiliminin engellenmesi amacıyla sistemik antidot olarak kullanılan madde.

UÇUCU

Uçma yeteneği veya özelliği olan. Pilot. Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan.

PİLOKARPİN

Güney Amerika'da yetişen Pilocarpus jaborandi ve Pilocarpus microphylus'un yapraklarında elde edilen ve veteriner hekimlikte pekliklerde, rumen tembelliklerinde ve glukom tedavisinde ayrıca, hidrops ve arpalama gibi hastalıklarda birikmiş olan sıvının atılmasında kullanılan, muskarinik etkileri güçlü nikotinik etkileri zayıf kolinerjik bir ilaç.

PİLOMATRİKOM

Primitif kıl matriksinden köken alan, sınırları belirgin ve makroskobik olarak trikoepitelyoma benzeyen, köpeklerde ve daha az olarak da kedilerde görülen tümör, pilomatriksom, Malherbe epitelyomu, Malherbe nekrotik ve kalsifiye epitelyom, kalsifiye epitelyom.

SAFRA

Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık. Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık, balast. Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için onikiparmak bağırsağına salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı, öd. Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kimse veya şey. Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık, balast.

ANTRİTİS

Midenin pilorik ucundaki şişkinliğin, antrumun yangısı. Üst çene kemiği içindeki boşluğun yangısı.

DAMALİNİA

Mallophaga takımında bulunan geçmişte kimi türlerinin Trichodectes cinsi içerisinde olduğu kabul edilen ve D. bovis türü sığırlarda, D. equi ve D. pilosus atlarda, D. hermsi ve D. ovis koyunlarda D. caprae, D. crassipes ve D. limbata keçilerde enfestasyona neden olan bit cinsi.

UÇMAN

Pilot.

PAPİLLOMATOZİS

Çok sayıda papilomun oluşması veya bulunması. Dermis papillalarının deri yüzeyi üzerine çıkıntı yapması, Halk dilinde diken, dilbiti.

ESKİLEMEK

Propilozmos ya da eski denilen hastalığa tutulmak.

KARAKUTU

Uçaklarda pilotların konuşmalarını ve kuleden gelen mesajları alıp saklayan araç.

DEKOMPRESYON

Basıncın herhangi bir biçimde ortadan kalkması. Derin deniz dalgıçlarında ve yükseklere çıkan pilotlarda atmosferik basınçtaki azalmasının normal koşullarda da devam etmesi durumu. Kontrol altına alınamaz ise dekompresyon hastalığı biçimlenir. Yapay olarak bu durumun düzeltilmesine yönelik geliştirilen teknik.

NOTAM

Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten.

PİLOMATRİKSOM

Pilomatrikom.

ESGİLEMEK

Propilozmos ya da eski denilen hastalığa tutulmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük