PİLO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "pilo" olan, toplam 21 adet kelime bulunmaktadır. pilo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu pilo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde pilo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

PİLORODUODENİTİS

14 harfli kelimeler

PİLOROMİYOTOMİ, PİLOROSTENOZİS

13 harfli kelimeler

PİLOMATRİKSOM

12 harfli kelimeler

PİLOMATRİKOM, PİLOROPLASTİ

11 harfli kelimeler

PİLOREKTOMİ, PİLOROSPAZM, PİLOROSTOMİ

10 harfli kelimeler

PİLOKARPİN, PİLOKİSTİK

9 harfli kelimeler

PİLORALJİ

8 harfli kelimeler

PİLOTLUK

7 harfli kelimeler

PİLOTAJ, PİLORUS

5 harfli kelimeler

PİLOT, PİLOP, PİLOR, PİLOV, PİLOY

4 harfli kelimeler

PİLO

Bazı kelimelerin anlamları

PİLO

Pilav. Eşek yavrusu.

PİLOMATRİKSOM

Pilomatrikom.

PİLOMATRİKOM

Primitif kıl matriksinden köken alan, sınırları belirgin ve makroskobik olarak trikoepitelyoma benzeyen, köpeklerde ve daha az olarak da kedilerde görülen tümör, pilomatriksom, Malherbe epitelyomu, Malherbe nekrotik ve kalsifiye epitelyom, kalsifiye epitelyom.

PİLOTAJ

Bir hava taşıtını yönetme.

PİLOROSPAZM

Pilorus spazmı.

PİLOROPLASTİ

Pilorustaki bozukluğun ameliyatla düzeltilmesi.

PİLOKİSTİK

Kistik yapıda olup içinde kıl veya saç yumağı gösteren, bu nitelikte belirgin.

PİLOTLUK

Pilotun görevi.

PİLORUS

Mide kapısı, mide çıkıtı.

PİLORALJİ

Pilorusun ağrılı spazmı.

PİLOKARPİN

Güney Amerika'da yetişen Pilocarpus jaborandi ve Pilocarpus microphylus'un yapraklarında elde edilen ve veteriner hekimlikte pekliklerde, rumen tembelliklerinde ve glukom tedavisinde ayrıca, hidrops ve arpalama gibi hastalıklarda birikmiş olan sıvının atılmasında kullanılan, muskarinik etkileri güçlü nikotinik etkileri zayıf kolinerjik bir ilaç.

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

PİLOROSTENOZİS

Pilorus daralması.

PİLOROSTOMİ

Karın duvarıyla pilorus arasında geçit oluşturma.

PİLOROMİYOTOMİ

Pilorusun ameliyatla açılması.

PİLOREKTOMİ

Pilorusun kesilerek çıkartılması.

  -   -   -  

Anlamında PİLO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİLO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KARAKUTU

Uçaklarda pilotların konuşmalarını ve kuleden gelen mesajları alıp saklayan araç.

DAMALİNİA

Mallophaga takımında bulunan geçmişte kimi türlerinin Trichodectes cinsi içerisinde olduğu kabul edilen ve D. bovis türü sığırlarda, D. equi ve D. pilosus atlarda, D. hermsi ve D. ovis koyunlarda D. caprae, D. crassipes ve D. limbata keçilerde enfestasyona neden olan bit cinsi.

NOTAM

Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten.

PAPİLLOMATOZİS

Çok sayıda papilomun oluşması veya bulunması. Dermis papillalarının deri yüzeyi üzerine çıkıntı yapması, Halk dilinde diken, dilbiti.

SAFRA

Balonlarda bulunan pilotların, yükselmek veya inişi yavaşlatmak istediklerinde attıkları ağırlık. Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık, balast. Karaciğerin hazmı kolaylaştırmak için onikiparmak bağırsağına salgıladığı yeşilimsi sarı renkli acı sıvı, öd. Sıkıntı, tedirginlik, rahatsızlık veren kimse veya şey. Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için dip bölümlerine konulan ağırlık, balast.

KOKPİT

Pilot kabini.

UÇMAN

Pilot.

ESKİLEMEK

Propilozmos ya da eski denilen hastalığa tutulmak.

DEFERROKSAMİN

Streptococcus pilosus' dan demirli şelat hâlinde elde edilen, sonradan demiri uzaklaştırılarak demirle zehirlenmelerde demirin sindirim kanalında çöktürülmesi ve emiliminin engellenmesi amacıyla sistemik antidot olarak kullanılan madde.

ESGİLEMEK

Propilozmos ya da eski denilen hastalığa tutulmak.

ANTRİTİS

Midenin pilorik ucundaki şişkinliğin, antrumun yangısı. Üst çene kemiği içindeki boşluğun yangısı.

UÇUCU

Uçma yeteneği veya özelliği olan. Pilot. Düşük sıcaklıkta hızla buharlaşma özelliği olan.

PİLOP

Oyun, düzen : Ne pilop dönderersiniz gene.

TAYYARECİ

Pilot.

GASTRİN

Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormon. Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu. Pilor mukozası tarafından salgılanan ve mide bezlerini uyararak mide bezlerinden hidroklorik asit salgılanmasına neden olan hormon.

KAPTAN

Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli. Kaptan pilot. Takım oyunlarında takımı temsil eden kimse. Balkanlarda çete savaşı yapan milis gücünde çarpışan kimse, efe. Yolcu otobüsü sürücüsü.

DEKOMPRESYON

Basıncın herhangi bir biçimde ortadan kalkması. Derin deniz dalgıçlarında ve yükseklere çıkan pilotlarda atmosferik basınçtaki azalmasının normal koşullarda da devam etmesi durumu. Kontrol altına alınamaz ise dekompresyon hastalığı biçimlenir. Yapay olarak bu durumun düzeltilmesine yönelik geliştirilen teknik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük