PİK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "pik" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. pik ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu pik ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde pik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

PİKORNAVİRÜSLER

11 harfli kelimeler

PİKNİKÇİLİK, PİKROTOKSİN

10 harfli kelimeler

PİKAJCILIK, PİKNOMETRE

9 harfli kelimeler

PİKOCULUK, PİKNİDYUM

8 harfli kelimeler

PİKNİKÇİ, PİKLEMEK

7 harfli kelimeler

PİKAJCI

6 harfli kelimeler

PİKNİK, PİKOCU, PİKOLO, PİKNOZ, PİKRAL, PİKSEL, PİKSİT

5 harfli kelimeler

PİKAJ, PİKAP, PİKET

4 harfli kelimeler

PİKE, PİKO, PİKA

3 harfli kelimeler

PİK

Bazı kelimelerin anlamları

PİK

Dökme demir. Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken. Değer bakımından yükselme. Maça.

PİKORNAVİRÜSLER

İnsanlarda soğuk algınlığı ve hepatit A gibi hastalıklara sebep olan, 28-30nm çapında, tek iplikli RNA içeren ( + iplikli), küçük, kılıfsız, ikozahedral kapsidli, bir virüs familyası. Şap hastalığı virüsü gibi yapılarında yaklaşık 7-8 kb uzunlukta, pozitif anlamlı ve tek iplik RNA genomu bulunduran, zarfsız, kübik simetrili ve 20-30 nm büyüklüğünde küçük virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Picornaviridae.

PİKROTOKSİN

Karayip Adaları'nda yetişen sarmaşık türü bir bitki olan Anamirta cocculus bitkisinin tohumlarından elde edilen, azot içermediği için alkaloit sayılmayan doğal bir madde.

PİKNİKÇİ

Piknik yapan kimse. Piknik yapmayı seven kimse.

PİKOCU

Piko yapan kimse. Piko yapılmış olan yer.

PİKAJCI

Pikaj yapan kimse.

PİKOLO

Büyüklüğü 5 milimetreden küçük fındık içi. Normal bir flütün bir oktav tizine ayarlanmış küçük flüt.

PİKAJCILIK

Pikajcının yaptığı iş.

PİKNİKÇİLİK

Piknikçi olma durumu.

PİKNOZ

Hücrenin veya hücre çekirdeğinin büzüşüp küçülmesi. Çekirdek büzüşmesi.

PİKRAL

Pikrik asitin, dağlayıcı olarak kullanılan alkol içindeki çözeltisi.

PİKNİDYUM

Bir çukur içinde bir çekirdekli tellerin toplanması ile oluşan, esidyum dölünün geliştiği konak üzerindeki küçük, içi boş küresel ya da yassı yapılar.

PİKLEMEK

Damlamak : Musluk pikliyor.

PİKNİK

Yemek yemek, eğlenmek için açık alanda yapılmış olan günübirlik gezinti. Suyu, yeşilliği olan, gezinti yapılacak yer.

PİKNOMETRE

Özgül ağırlığı ölçmeye yarayan alet.

PİKOCULUK

Pikocunun işi veya mesleği.

  -   -   -  

Anlamında PİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HOPARLÖR

Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet. Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet.

LEYLEK

Leyleksilerden, kışın tropikal Afrika'da yaşayan, siyah telekli, uzun gagalı, uzun bacaklı, büyük, beyaz, göçmen kuş (Ciconia ciconia).

KAMYONET

Yük taşıyan küçük kamyon, pikap.

FİLKULAĞI

Yılan yastığıgillerden, ana yurdu tropikal Amerika olan, kökü yumrulu bir süs bitkisi (Caladium). Pazarlarda satılan bir sünger türü.

KELER

Köpek balıkları takımının kelergiller familyasından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1,5 metre kadar olan, bir defada 20 yavru doğuran bir tür balık, keler balığı (Rhina squatina).

KİRPİKSİ

Kirpiği andıran, kirpiğe benzeyen, kirpik gibi.

İGUANA

İguanagillerden, 1-2 metre boyunda, Amerika'nın tropikal bölgelerinde yaşayan, sırtında dikenli çıkıntılar bulunan, pullu, büyük sürüngen, Hint kertenkelesi (Iguana tuberculara).

ÇİPİL

Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş (göz).

KARAKTERİSTİK

Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik. Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü.

ASTROPİKAL

Tropikal bölgelere yakın fakat daha yüksek bir enlemde olan.

KİRPİKLİLER

Bir hücreli hayvanlardan, üzerleri hareketlerini sağlayan kirpik biçimindeki uzantılarla kaplı organizmalar sınıfı.

KİRPİKLİ

Herhangi bir nitelikte kirpiği olan. Üzerinde kirpik veya kirpiğe benzer uzantılar olan.

KOPAL

Tropik bölgelerde yetişen, bazı erguvangillerden çıkarılan ve cila yapmakta kullanılan bir tür reçine.

ANAKONDA

Boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan, 8-10 metre uzunluğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan (Eunectes murinus).

ALİZE

Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgâr.

MAÇA

Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik (III). Döküm parçasında, içi boş, kopya elde etmek için kullanılan kum, maden veya erimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı başka bir maddeden yapılmış dolgu kalıp.

DESTANSI

Destan niteliğinde olan, destana benzeyen, destan gibi, destanımsı, destani, epik.

ÇAPAK

Göz pınarında ve kirpiklerde birikerek pıhtılaşan veya kuruyan akıntı. Metal veya toprak eşya kenarlarında bulunan pürüz. Madenler dövülürken sıçrayan ince, ufak parça. Sazan familyasından, vücudu yandan basık, 50 santimetre uzunluğunda, 4-5 kilogram ağırlığında, sarı pullu, eti tatsız, kılçıklı bir tatlı su balığı (Abramis brama).

KILIÇKUYRUK

Kemikli balıklar takımından uzunluğu 8-10 santimetre olan, tropik süs balığı (Xiphophorus helleri).

DÖNENCE

Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük