Sonu PİŞMEK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "pişmek" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. Sonu pişmek ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında pişmek olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde pişmek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

ÇİRPİŞMEK, KİRPİŞMEK

8 harfli kelimeler

TEPİŞMEK, DEPİŞMEK, SEPİŞMEK

7 harfli kelimeler

EPİŞMEK, ÖPİŞMEK

6 harfli kelimeler

PİŞMEK

Bazı kelimelerin anlamları

PİŞMEK

Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. Meyve olgun duruma gelmek. Bunalacak kadar sıcaklık duymak. İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak, zorlukları göğüslemek. Pişik oluşmak. Bir konuyu iyice öğrenmek. Herhangi bir iş için konuşup hazırlanmak. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek.

TEPİŞMEK

Birbirini tepmek. İtişip kakışmak.

EPİŞMEK

Çocuğu sırtına almak, sırtlamak. Çocuklar birbiriyle itişmek, kakışmak.

DEPİŞMEK

Tepişmek.

ÖPİŞMEK

Öpüşmek.

SEPİŞMEK

Serpişmek, dağılmak. Serpilmek. Yayılmak, dağılmak, bulaşmak, sirayet etmek.

KİRPİŞMEK

Ürpermek: Kirpiştim.

ÇİRPİŞMEK

Sıçramak (çamur, su ve benzerleri sulu şeyler hakkında).

  -   -   -  

Anlamında PİŞMEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİŞMEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

HÖRLEŞMEK

Yemek gereğinden çok pişmek: Bu yemek fazla hörleşmiş.

BIZLAMAK

Sıkılmak, sıkışmak, bunalmak. İşemek. Doğurmak (İnek hakkında). Ateşte pişmek (et hakkında). Bir şeyi bırakmak, terketmek.

KAYNAMAK

Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda buhar durumuna geçerek fokurdamak. Mide ekşimek. Kırık, çatlak kemik veya metal parçalar eski durumunu almak, birbirine yapışmak. Yerden çıkmak. Mayalı bir şey kabarıp köpürmek. Çok miktarda bulunmak. Yiyecek, içecek pişmek, haşlanmak. Arada kaybolmak. Gerektiği gibi yapılamamak. Gizli bir iş çevirmek, için için hazırlanmak. Bir yerde huzursuzluk, tedirginlik olmak. Artmak, çoğalmak, yoğunlaşmak. Coşmak, heyecanlanmak. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak. Yara kapanmak, iyileşmek.

TEPİŞME

Tepişmek işi.

GARSALANMAK

Yarı pişmek. Doyar gibi olmak.

HELLOLMAK

Yemek fazla pişmek.

GÜYMEK

Dayanmak, beklemek. sabretmek. Yemek fazla pişmekten hafif yanık kokmak.

HELİMLEMEK

İyice pişmek.

DANIZMAK

Güneş ve soğuktan el, yüz kurumak, sertleşmek. Ter birdenbire soğumak. Yufka ekmeği kuru pişmek.

PİŞME

Pişmek işi.

GIZARMAK

Oyun bozanhk etmek, mızıkçılık etmek: Evel öyle diyodu, şimdi de gızarıyo. Kızarmak. Kızarmak, pişmek.

EVİRGEÇ

Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Saç üzerinde pişmekte olan yufkayı alt üst etmeğe yarayan kılıcı andıran tahta araç.

HAYASIMAK

Pişmekte olan yemeğin ateşi yavaşladığından kaynaması durarak tadı ve rengi bozulmak: Ocağı yak yemek hayasır.

BIŞMAK

Biçmek. Pişmek.

KIZARMAK

Kırmızı veya ona yakın bir renk almak. Yiyecekler tavada kızgın yağ içinde veya ateşte kırmızılaşarak pişmek. Utanç, öfke vb. duyguların etkisiyle, kanın yüze hücumu sonucu yüz kırmızı bir renk almak. Bazı sebze ve meyveler olgunlaşmaya başlamak, olgunlaşmak.

EYİŞ

Ateş küreği. Hamur teknesini kazımaya yarayan demir araç. Pekmez pişirilirken karıştırmakta kullanılan uzun saplı kürek. Üvendirenin ucuna takılan, çamurları silmeye yarayan yassı de-mir. Bıçkı, hızar talaşı. Pişmekte olan ekmeği çevirmeye yarayan demir araç.

BAVRIMAK

Bir işde veya daha çok o işin hile ve fesat taraflarında pişmek.

BİŞMEK

Olgunlaşmak (meyve). Yanmak. Çözülmek, yoluna konmak: Aramızdaki o mesele artık bişti. Pişmek. Eski türkçe biçmek: biçmek. Eski türkçe bışmek: pişmek. Biçmek. Pişmek pişirilmek.

HAŞIRLANMAK

Suda az pişmek: Kaz haşırlanırsa rahat yolunur.

HIRTIMAK

Yemek zor pişmek.