PİŞMEK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "pişmek" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. pişmek ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu pişmek ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde pişmek olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİŞMEK

Ateşte, fırında, kaynar suda veya yağda ısı etkisiyle yenilebilir duruma gelmek. Meyve olgun duruma gelmek. Bunalacak kadar sıcaklık duymak. İşe alışıp beceri ve ustalık kazanmak, zorlukları göğüslemek. Pişik oluşmak. Bir konuyu iyice öğrenmek. Herhangi bir iş için konuşup hazırlanmak. Isıtma sonucu belirli bir kullanıma uygun duruma gelmek.

  -   -   -  

Anlamında PİŞMEK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİŞMEK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BIZLAMAK

Sıkılmak, sıkışmak, bunalmak. İşemek. Doğurmak (İnek hakkında). Ateşte pişmek (et hakkında). Bir şeyi bırakmak, terketmek.

HAYASIMAK

Pişmekte olan yemeğin ateşi yavaşladığından kaynaması durarak tadı ve rengi bozulmak: Ocağı yak yemek hayasır.

PİŞME

Pişmek işi.

DANIZMAK

Güneş ve soğuktan el, yüz kurumak, sertleşmek. Ter birdenbire soğumak. Yufka ekmeği kuru pişmek.

DEPİŞMEK

Tepişmek.

HELLOLMAK

Yemek fazla pişmek.

TEPİŞME

Tepişmek işi.

KAYNAMAK

Bir sıvı, sıcaklığı belli bir dereceyi bulduğunda buhar durumuna geçerek fokurdamak. Mide ekşimek. Kırık, çatlak kemik veya metal parçalar eski durumunu almak, birbirine yapışmak. Yerden çıkmak. Mayalı bir şey kabarıp köpürmek. Çok miktarda bulunmak. Yiyecek, içecek pişmek, haşlanmak. Arada kaybolmak. Gerektiği gibi yapılamamak. Gizli bir iş çevirmek, için için hazırlanmak. Bir yerde huzursuzluk, tedirginlik olmak. Artmak, çoğalmak, yoğunlaşmak. Coşmak, heyecanlanmak. Çalkantı durumunda olmak, dalgalanmak. Yara kapanmak, iyileşmek.

HIRTIMAK

Yemek zor pişmek.

EVİRGEÇ

Saç üzerinde pişirilen yufka ekmekleri çevirmeye yarayan uzun ve yassı tahta araç. Saç üzerinde pişmekte olan yufkayı alt üst etmeğe yarayan kılıcı andıran tahta araç.

GÜYMEK

Dayanmak, beklemek. sabretmek. Yemek fazla pişmekten hafif yanık kokmak.

EYİŞ

Ateş küreği. Hamur teknesini kazımaya yarayan demir araç. Pekmez pişirilirken karıştırmakta kullanılan uzun saplı kürek. Üvendirenin ucuna takılan, çamurları silmeye yarayan yassı de-mir. Bıçkı, hızar talaşı. Pişmekte olan ekmeği çevirmeye yarayan demir araç.

BIŞMAK

Biçmek. Pişmek.

GARSALANMAK

Yarı pişmek. Doyar gibi olmak.

HAŞIRLANMAK

Suda az pişmek: Kaz haşırlanırsa rahat yolunur.

GIZARMAK

Oyun bozanhk etmek, mızıkçılık etmek: Evel öyle diyodu, şimdi de gızarıyo. Kızarmak. Kızarmak, pişmek.

BİŞMEK

Olgunlaşmak (meyve). Yanmak. Çözülmek, yoluna konmak: Aramızdaki o mesele artık bişti. Pişmek. Eski türkçe biçmek: biçmek. Eski türkçe bışmek: pişmek. Biçmek. Pişmek pişirilmek.

BAVRIMAK

Bir işde veya daha çok o işin hile ve fesat taraflarında pişmek.

HELİMLEMEK

İyice pişmek.

KIZARMAK

Kırmızı veya ona yakın bir renk almak. Yiyecekler tavada kızgın yağ içinde veya ateşte kırmızılaşarak pişmek. Utanç, öfke vb. duyguların etkisiyle, kanın yüze hücumu sonucu yüz kırmızı bir renk almak. Bazı sebze ve meyveler olgunlaşmaya başlamak, olgunlaşmak.