Sonu PİŞMAN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "pişman" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu pişman ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında pişman olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde pişman olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİŞMAN

Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim.

  -   -   -  

Anlamında PİŞMAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PİŞMAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YERİNMEK

Acınmak. Pişman olmak.

BAAY

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

ANNAH

Anlayış, bellek, zekâ. Üzüntü, pişmanlık belirtir ünlem: Annah otamafili gaçırdık. Anlayış , zekâ.

BABAKLIK

Pişmanlık.

BAHA

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Tepsi, fincan tepsisi. Şaşma bildirir ünlem. Ar. Güzellik, zariflik. Ar. Parıltı. Far. Kıymet, değer, paha.

NADİM

Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman.

HELALÜHOŞ

Yapılmış bir iyilikten, yardımdan söz edilirken buna pişman olunmadığını anlatmak için söylenen helalühoş olsun cümlesinde geçen bir söz.

PİŞMANİYECİ

Pişmaniye yapan veya satan kimse.

NEDAMET

Pişmanlık.

BAHALE

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

BAH

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Evet, peki, olur, öyle anlamında edat:-Kız güzel mi ?-Bah,-Bayrama gidecekmisin ?-Bah. Belki. Ne iyi, ne mutlu.

KEŞKE

Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" anlamında özlem veya pişmanlık bildiren bir söz, bari, keşki.

BA

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem. Be, ey, yahu anlamlarında ünlem: Haydi ba gidelim. Evet, tabii, şüphesiz, peki. Şimdiki zaman eki (tekil üçüncü şahıs),-yor: Baban pazardan geli ba. Bana: Bâ bak. Bey. Abla (tek başına kullanılmaz, sonu sesli harfle biten özel adın sonunda bir ek gibi söylenir): Ayşe ba haydi gidelim. Olmazlık, isteksizlik bildirir: ('a' kısa ve sonunda 'ı' varmış gibi kesilerek söylenir): Ba ! Ben burda yatmam. Bak!. Be! (bk. be). Bana. Bağ. Baryum elementinin simgesi.

TÖVBE

İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme.

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

AĞLAMAK

Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. Sızlanmak, yakınmak. Bir duruma üzülmek. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.

BAAK

Boğazda deri altında olan şiş, guatr. Vücutta ve elde meydana gelen beyaz benekler. Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.

PİŞMANİYECİLİK

Pişmaniyecinin işi.

PİŞMANLIK

Pişman olma durumu, nedamet.

DÖVÜNMEK

Aşırı üzüntü, çaresizlik, pişmanlık duyarak çırpınmak, kendi kendini dövmek. Çok üzülmek.