PERİSSODAKTİL Nedir?

PERİSSODAKTİL kelimesi ilk harfi P ve son harfi L olan bir kelimedir. Başında p sonunda l olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi i , beşinci harfi s , altıncı harfi s , yedinci harfi o , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi k , onbirinci harfi t , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l şeklindedir. Başı p sonu l olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PERİSSODAKTİL anlamı

Tek parmaklı.

PERİSSODAKTİL hakkında bilgiler

PERİSSODAKTİL ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük