PERAKENDECİLİK Nedir?

PERAKENDECİLİK kelimesi ilk harfi P ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında p sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi e , yedinci harfi n , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi c , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı p sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PERAKENDECİLİK anlamı

Perakende olarak yapılmış olan alışveriş.

PERAKENDECİLİK hakkında bilgiler

PERAKENDECİLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük