PER ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "per" olan, toplam 395 adet kelime bulunmaktadır. per ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu per ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde per olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

PERİKARDİYOSENTEZ

16 harfli kelimeler

PERÇİNLEYEBİLMEK, PERİKARDİYEKTOMİ, PERİKOLESİSTİTİS, PERİPANKREATİTİS

15 harfli kelimeler

PERÇİNLEŞTİRMEK, PERÇİNLEYEBİLME, PERDELEYEBİLMEK, PERİENSEFALİTİS, PERİFOLİKÜLİTİS, PERİKARDİYOTOMİ, PERİPROSTATİTİS, PERİTONSİLLİTİS, PERPENDİKULARİS

14 harfli kelimeler

PERAKENDECİLİK, PERÇİNLEŞTİRME, PERDELEYEBİLME, PERİBRONŞİOLİT, PERİKOLANJİTİS, PERİLARİNGİTİS, PERİMENİNGİTİS, PERİÖZOFAGİTİS, PERİURETERİTİS, PERİVASKULİTİS, PERVASIZCASINA

13 harfli kelimeler

PERDESİZLEŞME, PERELENDİRMEK, PERİARTERİTİS, PERİBRANŞİYAL, PERİENTERİTİS, PERİGASTRİTİS, PERİHEPATİTİS, PERİKOLONİTİS, PERİKONDRİYUM, PERİMİYELİTİS, PERİODONTİTİS, PERİOOFORİTİS, PERİPROKTİTİS, PERİSİNUSİTİS, PERİSPLENİTİS, PERİSSODAKTİL, PERİTONEOPATİ, PERİYEYUNİTİS, PEROKSİZOMLAR, PERSEVERASYON

12 harfli kelimeler

PERÇİNLENMEK, PERÇİNLEŞMEK, PERDAHLANMAK, PERİPATETİZM, PERÇİNLETMEK, PERHİZKARLIK, PERİARTRİTİS, PERİDENTİTİS, PERİFARİNJAL, PERİFRENİTİS, PERİKARDİTİS, PERİKARDİYAK, PERİKARDİYUM, PERİMETRİTİS, PERİMETRİYUM, PERİNEFRİTİS, PERİODONTİUM, PERİOSTRAKUM, PERİOVARİTİS, PERİPATETİST, PERİPLÖRİTİS, PERİREKTİTİS, PERİSİSTİTİS, PERİSTALTİZM, PERİTRİCHİDA, PERİVASKÜLER, PERİYHDİRMEK, PERİYOSTEMİN, PERKİŞTİRMEK, PERMEABİLİTE, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

PERAKENDECİ, PERÇİNLEMEK, PERÇİNLENİŞ, PERÇİNLENME, PERÇİNLEŞME, PERÇİNLEYİŞ, PERDAHÇILIK, PERDAHLAMAK, PERDAHLANMA, PERDELENMEK, PERDESİZLİK, PERMANGANAT, PERONOSPORA, PERVASIZLIK, PERÇİNLETME, PERÇİNNEMEK, PERDELEYİCİ, PEREMECİLİK, PERESTİŞKAR, PERFORASYON, PERHEKSİLİN, PERİBRONŞİT, PERİDİDİMUS, PERİFERİYAL, PERİHDİRMEK, PERİHEPATİK, PERİKOLİTİS, PERİKTİRMEK, PERİKTURMEK, PERİODONTAL, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

PERÇİNLEME, PERDAHLAMA, PERDECİLİK, PERDELEMEK, PERDELENME, PERFORMANS, PERİŞANLIK, PERSPEKTİF, PERVANESİZ, PERVASIZCA, PERİBACASI, PERASİTLER, PERDAHTLIK, PERELENMEK, PERENDEBAZ, PERENLEMEK, PERENNİYAL, PEREYİOPOT, PERFENEZİN, PERFORJELİ, PERİKARDİT, PERİKARYON, PERİKLEMEK, PERİLİKARİ, PERİMİSYUM, PERİMİZYUM, PERİNEFRİK, PERİNÖRYUM, PERİOSTEUM, PERİTEKTİK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

PERAKENDE, PERÇİNSİZ, PERDAHSIZ, PERDELEME, PERHİZSİZ, PERİDOTİT, PERİTONİT, PERİYODİK, PERKÜSYON, PERMANANT, PERTAVSIZ, PERVANECİ, PERVANELİ, PERDAVŞAN, PERDEDARİ, PEREĞENTİ, PERELEMEK, PERESELİK, PEREVENTİ, PERFORANS, PERFORMER, PERFÜZYON, PERHİZKAR, PERİBLAST, PERİCELİK, PERİÇEHRE, PERİFERAL, PERİFERİK, PERİFİTON, PERİHEMAL, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

PERÇEMLİ, PERÇİNLİ, PERDAHÇI, PERDAHLI, PERDEDAR, PERDELİK, PERDESİZ, PEREMECİ, PERESTİŞ, PERFORAJ, PERFORJE, PERHİZLİ, PERİKART, PERİSKOP, PERLİTLİ, PERMİYEN, PEROKSİT, PERSONEL, PERŞEMBE, PERVASIZ, PERCİDAE, PERDEBEN, PERDÜÇEN, PEREENTİ, PERFORİN, PERGENDE, PERİDERM, PERİDYUM, PERİFERİ, PERİHMEK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

PERDECİ, PERDELİ, PERENDE, PERGOLA, PERİCİK, PERİDOT, PERİŞAN, PERİTON, PERİYOT, PERMEÇE, PERSENK, PERUKAR, PERVANE, PERVARİ, PERAKUT, PERDEDE, PERENCE, PERENTİ, PERESEK, PERESTE, PERFANA, PERFORM, PERİANT, PERİCAN, PERİFER, PERİGON, PERİHAN, PERİLTİ, PERİNUR, PERİOST, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

PERÇEM, PERÇİN, PERDAH, PEREME, PERESE, PERGEL, PERHİZ, PERİLİ, PERLİT, PERLON, PERTEK, PERULU, PERVAZ, PERVİN, PERAVU, PERÇİM, PERÇÜK, PERDİÇ, PERDÜÇ, PEREDE, PEREKE, PERELİ, PERENE, PERHEÇ, PERİDE, PERİRU, PERİZE, PERKEM, PERMUN, PERNEK, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

PERDE, PEREN, PERKİ, PERMA, PERMİ, PERON, PERUK, PERVA, PERDİ, PEREK, PERİÇ, PERİK, PERİM, PERİZ, PERKE, PERLİ, PERPİ, PERRE, PERSE, PERSİ, PERUN, PERÜN, PERYH, PERZÜ

4 harfli kelimeler

PERİ, PERT, PERE, PERK, PERM, PERU

3 harfli kelimeler

PER

Bazı kelimelerin anlamları

PER

Bozulmaya başlayan sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük, küf. Dişlerde, dilde hastalık, açlık nedeniyle olan sarı tortu, pas. Çark, değirmen ve vapurun pervanesi. Değirmen çarkının kepçeleri. Davarların sağıldığı yer, ağıl. Zar, ince tabaka. Sulu yiyeceklerin üstünde oluşan ince zar. Diş kökü. Dokumacılıkta, dokunan bezin selmi denilen direğe bir kez sarılması. Ark suyunu tarlaya çevirerek yapılan sulama işlemi. Küçük çivi, ayakkabı çivisi. Değirmen çarkının iç bölümünü oluşturan parçalar. Pervane. Kuş kanadı. Değerli ev araçları. Koyun ağılı. Kapıların iç tarafındaki ağaç sürgünün hareketsiz kalmasını sağlayan ağaç parçaları. (Çarıksaray Şarkikaraağaç Isparta). Su değirmeni çarkındaki ağaç parmaklar. (Köprü Şarkikaraağaç Isparta). Protein etkinlik derecesi.

PERİPROSTATİTİS

Prostat çevresindeki dokuların yangısı.

PERÇİNLEŞTİRMEK

Perçinli duruma getirmek, perçinleşmeyi sağlamak, sağlamlaştırmak.

PERAKENDECİLİK

Perakende olarak yapılmış olan alışveriş.

PERİKARDİYOTOMİ

Kalp kesesine kesit yaparak perikart boşluğunu açma.

PERİKOLESİSTİTİS

Safra kesesini saran dokuların yangısı.

PERDELEYEBİLMEK

Perdeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PERÇİNLEYEBİLME

Perçinleyebilmek işi.

PERİKARDİYEKTOMİ

Kalp kesesinin bir bölümünün cerrahi işlemle uzaklaştırılması.

PERPENDİKULARİS

Dikey, düşey.

PERİTONSİLLİTİS

Bademciği saran dokunun yangısı.

PERÇİNLEYEBİLMEK

Perçinleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PERİPANKREATİTİS

Pankreası saran dokuların yangısı.

PERİENSEFALİTİS

Beyin yüzeyinin yangısı.

PERİFOLİKÜLİTİS

Kıl foliküllerinin çevresinde yangı hücrelerinin bulunması.

PERİKARDİYOSENTEZ

Genellikle kalp kesesinde sıvı toplanıp toplanmadığını anlamak için kalp kesesine yapılan punksiyon, perikardiyal punksiyon.

  -   -   -  

Anlamında PER bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde PER geçen kelimeler listesi verilmiştir.

APRESİZ

Apresi yapılmamış, perdahlanmamış veya cilalanmamış.

AKIMÖLÇER

Bir elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan aygıt, amperölçer, ampermetre.

APRELİ

Apresi yapılmış, perdahlanmış veya cilalanmış.

AÇKILI

Açkı yapılmış, perdahlanmış, perdahlı.

APRELEMEK

Kumaş veya deriyi cilalamak, perdahlamak.

AÇIKAĞIZ

Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris).

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

AÇKILANMAK

Açkı yapılmak, perdahlanmak.

ANTİEMPERYALİZM

Emperyalizme karşı tutum, davranış veya öğreti.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

ANTİEMPERYALİST

Emperyalizme karşı olan.

AÇKILATMAK

Açkı işi yaptırmak, perdahlatmak.

APRE

Kumaş ya da derinin cilalanması, perdahlanması. Dokumacılıkta, boyacılıkta cila olarak kullanılan madde.

AÇKICI

Açkı yapan kimse, perdahçı. Anahtarcı.

AMELİYAT

Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan kesme ve dikme işlemi, cerrahi müdahale, operasyon. İşler, faaliyetler.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

AKLANMAK

Ak olmak, temizlenmek. Hakkında dava açılan sanık, yargılama sonunda suçsuz bulunmak, temize çıkmak, beraat etmek. Kooperatif, şirket, dernek vb. kuruluşların faaliyetleri ve harcamaları genel kurulca uygun bulunmak.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

AÇKISIZ

Açkı yapılmamış, perdahlanmamış, perdahsız.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.