PEPTİTLEŞME Nedir?

PEPTİTLEŞME kelimesi ilk harfi P ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında p sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi e , üçüncü harfi p , dördüncü harfi t , beşinci harfi i , altıncı harfi t , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı p sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PEPTİTLEŞME anlamı

Her bir taneciğin etrafında iyonik yüklü elektriksel çift tabaka oluşturan elektrolitleri ilave ederek hidrofobik kolloidal çözeltilerin kararlı hale getirilmesi.

PEPTİTLEŞME hakkında bilgiler

PEPTİTLEŞME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük