PATLICANİNCİRİ Nedir?

PATLICANİNCİRİ kelimesi ilk harfi P ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında p sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi a , üçüncü harfi t , dördüncü harfi l , beşinci harfi ı , altıncı harfi c , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi n , onbirinci harfi c , onikinci harfi i , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi i şeklindedir. Başı p sonu i olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PATLICANİNCİRİ anlamı

Bir çeşit incir.

PATLICANİNCİRİ hakkında bilgiler

PATLICANİNCİRİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük