PASİFLEŞTİRMEK Nedir?

PASİFLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi P ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında p sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi f , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı p sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PASİFLEŞTİRMEK anlamı

Etkisiz duruma getirmek.

PASİFLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

PASİFLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük