PANİSLAMCILIK Nedir?

PANİSLAMCILIK kelimesi ilk harfi P ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında p sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi p , ikinci harfi a , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi s , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi c , onuncu harfi ı , onbirinci harfi l , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi k şeklindedir. Başı p sonu k olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

PANİSLAMCILIK anlamı

Panislamizm akımını benimseme.

PANİSLAMCILIK hakkında bilgiler

PANİSLAMCILIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük