Sonu P ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "p" olan 9 harfli toplam 88 adet kelime bulundu. Sonu p harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında p harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

CUMBURLOP

Ağır bir cismin suya düştüğü zaman çıkardığı ses.

HOLDURHOP

Sıçrayarak, atlayarak. Birdenbire, destursuzca.

SİSTOKARP

Kırmızı alglerde döllenmeden sonra gelişen yapılar.

HOCAHACİP

Kastamonu ili, İhsangazi belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

LEMBERLEP

Çok dolu (özellikle sulu şeyler için).

GİRGİNALP

Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen, sokulgan yiğit.

GELDİKKOP

Sarı kocabaş hastalığı.

MUTAASSIP

Bağnaz.

ZATÜLCENP

Göğüs sancısı, ateş, titreme, öksürük vb. belirtilerle ortaya çıkan akciğer zarı yangısı, satlıcan.

KALLEMKOP

Toptan, birlikte.

STEREOTİP

Basımcılıkta, matris kâğıdı kullanarak formaları, klişeleri ve metinleri çoğaltmaya yarayan yöntem. Sosyal bir grubun içinde olan ve içinde bulunduğu grubu en iyi temsil eden özellikleri taşıyan, örnek gösterilebilecek kişi. Basmakalıp (düşünce).

KÜLDÜRKÜP

Ansızın, birdenbire (düşme, yuvarlanma için). Elim üstünde kimin eli var oyununda ebe kimin eli olduğunu bilemezse "yat aşağı" anlamında söylenen sözcük: El üstünde kimin eli? Bilemedin küldürküp.

EHLİSALİP

XI. ve XII. yüzyıllarda Batılı Hristiyanlarca kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı amaçlayan seferlere katılan kimse.

FİLANTROP

İnsansever, insanların iyiliği için çalışan (kimse).

OZONOSKOP

Ozonun varlığını tespit etmeye yarayan düzenek.

ŞALLAMŞOP

Beceriksiz.

ÖZETKİTAP

Uzun bir kitabın, özü yitirilmeden kısaltılmış ya da özetlenmiş biçimi.

ENTEROTÜP

Enterobakterilerin biyokimyasal testlerle ayırıcı identifikasyonu için kullanılan ticari bir sistem.

YAZGANALP

Yazarlık yapan yiğit.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük