Sonu P ile biten 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "p" olan 7 harfli toplam 157 adet kelime bulundu. Sonu p harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında p harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TENASÜP

Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı. Birbirleriyle ilgili söz veya kavramların dizelerde toplanması sanatı.

KİRESEP

Bir armut çeşidi.

TESAHUP

Benimseme, sahip çıkma. Arkadaşlık etme.

MUAZZEP

Acı, sıkıntı, azap çeken.

MIGIRIP

Çabuk kızan.

ÇALIKAP

Diken ve benzerleri şeyleri tutmaya yarayan çatallı ağaç.

MEKİRİP

Mikrop, pislik.

DİNÇALP

Gücü ve sağlık durumu yerinde olan yiğit.

GENOTİP

Soy yapısı. Bir organizmanın çevre faktörleri ile birlikte fenotipini tayin eden genetik yapısı. Bir bireyin sahip olduğu genler toplamı veya aynı genetik yapıyı paylaşan tüm bireyler topluluğu. Bir organizmanın genetik yapısı. Bir canlının kök aldığı zigotun sahip olduğu ve o canlının bütün karakterlerinin oluşması için gerekli olan genlerin tamamı. Hayvan yetiştiriciliğinde ise söz konusu karakteriyle ilgili genler. Bir bireyin, genlerinin karakterleri bakımından gösterdiği yapı.

GENEKOP

Aile: Hasan bizim genekoptandır.

UYARALP

Boyun eğen, uysal, nazik yiğit.

LIPALIP

Ağız ağıza, tepeleme (dolu olmak için). Tam zamanında (gelmek için).

PRENSİP

İlke.

FENOTİP

Bir organizmanın genetik yapısıma bağlı olarak, dış etkenlerin de etkisiyle ortaya çıkan görünüşü. Bir organizmanın hem genetik hem de dış etkenlerin etkisiyle ortaya çıkan özelliklerinin tümü. Genel anlamda dış görünüş veya genel görünüş. Hayvan yetiştiriciliğinde hayvanları, boy, yüz biçimi, saç ve göz rengi, cilt rengi gibi bir genetik özelliğin dışa yansıyan herhangi bir karakteri bakımından tanımlamaya yarayan değer. Bir organizmanın genotip karakterlerinin çevre şartlarına cevap olarak gösterdiği değişiklikler.

INKILIP

Can çekişme. Gelecek tehlikeyi sezerek bekleme.

PORTTÜP

Genel olarak tahta, plastik veya metalden yapılmış tüpleri koymaya ve taşımaya yarayan malzeme.

MİNASİP

Münasip, uygun. Münasip.

METATİP

Holotip ile aynı lokaliteden toplanıp holotiple karşılaştırılarak tanımlanan örnek, orijinal tanımı yapan araştırıcı tarafından tip lokalitesinden toplanan örnek. Holotiple aynı lokaliteden toplanıp, holotiple karşılaştırılarak tanımlanan örnek.

MİSAYİP

Sağdıç.

MUHASİP

Sayman.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük