Sonu P ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "p" olan 5 harfli toplam 321 adet kelime bulundu. Sonu p harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında p harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GOÇOP

Küçük güveç.

KELİP

Kalıp.

KEŞAP

Giresun iline bağlı ilçelerden biri.

SETUP

Telin tınlamasından sesin oluşumuna dek ses sinyaline etki eden bileşenlerin tümü. Çalgıların akort, seslem, tel yüksekliği gibi ayarlama gerektiren her bir bölümü ve bunları ayarlama işlemi.

AHREP

(Divan edebiyatı terimi) Mef'ûlü adımiyle başlıyan rubai. "Mef'ülü" kalıbıyla başlayan dördül ölçüleri.

CALİP

Celp eden, çeken, çekici.

MACUP

Mahcup.

NASIP

Atama.

TEDİP

Uslandırma, yola getirme, terbiye etme.

HÖLÜP

Geniş ağızlı, iki kulplu küçük yağ kabı.

DELİP

Bulgur döğülen yer.

HÜLÜP

Toprak çanak.

SEBAP

Tanrının ödüllendireceğine inanılan davranış.

CENAP

Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılan bir söz.

CANİP

Yan, taraf.

KOTİP

Holotipi ve paratipi ayrılmamış bir tip serisi içerisinde örneklerin her birine verilen ad. Sintip. Holotipi ve paratipi ayrılmamış bir tip serisi içerisindeki örneklerin her biri, sintip.

LAĞUP

Takma ad.

COVAP

Cevap.

IĞRIP

Bir tür balık ağı, ırıp. Yalan, düzen.

RATİP

Sıraya koyan, tertipleyen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük