Sonu P ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "p" olan 4 harfli toplam 112 adet kelime bulundu. Sonu p harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında p harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRAP

Hendek, tuzak. Sahnede yerde bulunan kapak.

AŞAP

Tahtadan, ahşap. Ahşap.

KULP

Kazan, tencere, fincan, dolap, altın vb.nin tutulacak yeri. Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri. Uydurma sebep, bahane.

ZIRP

Birden.

STOP

Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz.

PALP

Böceklerin dudak duygu alıcı parçaları. Diğer omurgasızlarda aynı yer ve görevdeki ekstremite. Böceklerin dudak duyu alıcı parçaları. Diğer omurgasızlarda aynı yer ve görevdeki duyu alıcı parçaları.

AYIP

Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış. Kusur, eksiklik. Utanç veren.

DARP

Vurma, dövme. Vuruş. Çarpma.

TEYP

Manyetik bir bant üzerine sesleri kaydeden ve okuyan aygıt.

GÜMP

Yumruk.

KLİP

Genellikle televizyonda gösterilmek üzere hazırlanan, bir müzik parçasını görüntü eşliğinde veren film.

İNİP

Çocuk oyunlarında ilk anlamında söylenir.

KALP

Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Yalancı, kendine güvenilmeyen. Kalp hastalığı. Sevgi, gönül. Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme. İşe yaramaz, tembel. Düzme, sahte, geçmez (para). Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. Duygu, his.

EKİP

Takım.

TARP

Çok inişli yokuşlu yol. Yel almayan, karın çok biriktiği kuytu yer. Yüksekten akan suyun önüne balık yakalamak için gerilen, çalılardan yapılmış sepet örgüsü biçiminde engel. Çalılarla yapılan balık tuzağı. (SaimbeyIi Adana).

SSAP

Su katılmış ayran.

AZEP

Bekâr.

İRAP

"Hiçbir değeri ve önemi yok" anlamındaki irapta mahalli yok ve iraptan mahalsiz deyimlerinde geçen bir söz.

TUMP

Toprak parçası, toprak seti, yığını. Tarla kıyılarında ekilmeyerek bırakılan dar yer. 1.Toprak yığını, tümsek. 2.İki tarlayı ya da evlekleri bir birinden ayırmaya yarayan toprak set. Yuva. Tarlalar arasındaki otlu set. Arazinin ekilebilen kısımlarının arasındaki yükseklikler (Erzincan Merkez). Sınır. Sulama arkların kenarma çekilen toprak. (Gürün Sivas).

KİRP

Uygun, tıpatıp gelen.