Sonu P ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "p" olan 3 harfli toplam 82 adet kelime bulundu. Sonu p harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında p harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FUP

Hemen.

ATP

Adenozin trifosfat.

SOP

Yüksek olmayan kayalık.

UMP

Üridin monofosfat.

BOP

Poker oyununda, oyuna girmek için ortaya konması gereken en az miktar. İskambil oyunlarında ortadaki miktar kadar oyuna katıldığını belirten bir söz.

ÇAP

Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı bir biçimde. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası. Yapının veya arsanın boyutlarını ve sınırlarını gösteren harita. Büyüklük. Ölçü, ölçek. Bilgi, deneyim ve yeteneklerin tümü, kalibre. Bozuk, eğri, dolaşık, aykırı.

ZIP

Zıplayan veya birdenbire fırlayan bir şeyin hareketi veya çıkardığı ses.

CAP

Güveç, toprak tencere. Küp, sırlı su küpü. Kaş. Çelik çomak oyununda çeliğin konulduğu çukur yer. Emin yer. Eğilimli yüzey. Durum, biçim. Nasıl?. cAMP almaç proteini.

MAP

Değerli, saygın, geçer. Medroksiprogesteron asetat.

KIP

İtiraz manasına taklidi bir söz.

ROP

Çoğu tek parça kadın giysisi.

HIP

Yumuşak, yapışkan kar.

KEP

Başlık, sipersiz şapka. Asker şapkası. Bazı törenlerde profesör ve öğrencilerin giydikleri özel başlık. Hemşirelerin giydiği başlık.

ZOP

Büyük külünk. Alık. Tomruk.

AFP

Alfa fetoprotein.

LEP

Dudak. Kenar.

TIP

Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, tababet.

TÖP

İyi çekilmemiş, iri un.

DİP

Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü. Kapalı bir yerin kapıya göre en uzak bölümü. Dikili duran bir şeyin yerle birleştiği nokta ve çevresi veya bir şeyin yanı başı. Taban. Arka, kıç.

SAP

Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm. Demet durumundaki ekinler. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak. Kabza. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. Erkek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük