Sonu P ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "p" olan 3 harfli toplam 82 adet kelime bulundu. Sonu p harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında p harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

NOP

Nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler.

BAP

Kapı. Kitaplarda bölüm, başlık. Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri. Konu, husus.

ADP

Adenozin difosfat.

SAP

Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm. Bir aracı tutmaya yarayan bölüm. Demet durumundaki ekinler. Çiçek veya meyveyi dala bağlayan ince bölüm, sak. Kabza. İplik, tire, ibrişim vb. şeylerde iğneye geçirilen bir dikişlik iplik. Erkek.

ŞIP

Düşen su damlasının çıkardığı ses.

ÜLP

Erkek hayvanın tenasül âleti.

ÇUP

Küçük, sivri uçlu, ağaçtan mamul tıkaç, tıpa.

IMP

İnozin monofosfat.

COP

Kalın, kısa değnek. Polislerin kullandığı genellikle lastikten yapılmış olan sopa.

TIP

Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, tababet.

ARP

Dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı.

RAP

Ayakların yürürken çıkardığı ses.

ZİP

Biz, kunduracı iğnesi.

ZAP

Küçük toprak küp, güveç. Küp.

ZEP

Em, ilâç. Kırılan çanak, çömlek ve benzerleri ni yapıştırmak için kireç ve pamuk karışımından elde edilen yapıştırıcı. Çanak, çömleğin kırık ve çatlağını kapatmak için kullanılan macun.

POP

Pop müzik.

KİP

Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga. Örnek, kalıp. Uygun, tıpatıp gelen. Sağlam, dayanıklı. Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı.

UTP

Üridin trifosfat.

KEP

Başlık, sipersiz şapka. Asker şapkası. Bazı törenlerde profesör ve öğrencilerin giydikleri özel başlık. Hemşirelerin giydiği başlık.