P ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 6 harfli toplam 1002 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PESTAR

Yürümesi gerekirken yürüyemeyen çocuk.

PUSMAH

Korkudan sinmek, saklanmak, büzülmek, ses çıkarmamak. Gizlice iz sürmek.

PİSLEÇ

Sac üzerinde pişirilen ekmeği çevirmeye yarayan kürek biçiminde tahta araç.

PEYZAJ

Kır resmi. Bir yerin doğal görünüşü.

PARÇİK

Küp, bardak, topraktan yapılmış emzikli testi, yoğurt kabı.

PARPIT

Elde bükülen iplikle dokunmuş kara kumaştan yapılan, erkeklerin giydiği uzun bir çeşit don.

PURÇAK

Ağaçların üstünde asalak olarak yaşayan ot, ökseotu. Burçak bitkisi. Topraktaki çatlak.

PURNAZ

Orakla ekin biçilirken ellik yardımıyla kol üstünde biriktirilen deste, demet, tutam.

PİNGEL

Evcil : Ne pingel kedi. Fol olarak konulan yumurta : Tavuk yumurtlayacak, yuvaya birpingel koyun. Folun konulduğu yer, folluk. Azar azar birikmiş şey. Fol. Ermeni dilinden pingel: folluk. Folluk. (Kırçiçeği Susuz Kars).

PIKLIZ

Cimri.

PAPİLA

Bir horon çeşidi.

PROFAZ

Kromozomların belirli hâle geçtiği, kıvrılıp kısalmaya başladığı ve homolog kromozomların yan yana geldiği, sentriol çiftlerinin kutuplara doğru hareket ettiği ve iğ ipliklerinin oluşmaya başladığı, çekirdek zarının parçalandığı mitoz ya da mayoz bölünmesinin ilk ve hazırlık evresi. Mitoz bölünmenin, mayoz bölünmenin birinci ve ikinci olgunluk bölünmelerinin ilk evresinde de gözlenen, hücrenin komşu hücrelerle ilişkisini bozarak yuvarlak bir durum aldığı, mitoz mekiği ve kromozomların biçimlendiği evre. Mitoz ya da mayoz bölünmelerinin ilk evresi ya da hazırlık evresi: Kromozomların belirli hale geçmeleri, kıvrılıp kısalmaları, ortadan ikiye bölünmeleri, homolog kromozom şeritlerinin yanyana gelmeleri, sentrozomun bölünüp kutuplara çekilmesi, iğ ipliklerinin oluşması, çekirdek zarının parçalanması.

PİYNAR

Yaprakları dikenli bir çeşit meşe, pırnal. Bir çeşit meşe, pırnal.

PİNNİK

Kümes. Karanlık. Tavukların içine yumurtlaması için çalı çırpıdan yapılan yüksük biçiminde sepet, yuva. Tavuk kümesi.

PÖRMEK

Davar, sığır sürüsü.

POPAÇA

Papatya.

PANPUR

Vapur.

PASTON

İskambil kâğıtlarından maça.

PESKEL

Sakızkabağı, armut, ayva, karpuz kabuğu ve benzerleri meyveleri pekmezle pişirerek yapılan bir çeşit tatlı.

PUNÇAH

Püskül.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük