P ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 16 harfli toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PANSPOROBLASTİNA

Microsporea sınfında, Microsporida takımında bulunan Amblyospora, Pleistophora ve Thelohania cinslerini içeren parazitik protozoa alt takımı.

PIŞPIŞLAYABİLMEK

Pışpışlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PERÇİNLEYEBİLMEK

Perçinleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PROSTATOSİSTİTİS

Prostat ve idrar torbası yangısı.

PERİKARDİYEKTOMİ

Kalp kesesinin bir bölümünün cerrahi işlemle uzaklaştırılması.

POLİMERLEŞTİRMEK

Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek.

POLİAKRİLONİTRİL

Akrilonitril yarı iletken polimeri.

PİLORODUODENİTİS

Pilorus ve onikiparmak bağırsak mukozasının yangısı.

POTAMOGETONACEAE

Su sümbüllerigiller.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

PİYOPERİKARDİTİS

İrinli perikart yangısı.

POSADASHASTALIĞI

Koksidiomikozis.

PROSTAGLANDİNLER

Yirmi karbonlu yağ asitlerinden oluşan ve bir tane beş karbon halka taşıyan, birçok memeli dokusunda bulunan, bazı hormonların etkisini değiştiren, uterusta düz kasının kasılmasını uyararak doğuma ya da çocuk düşürmeye yol açan, kan basıncı üzerine etki eden bileşikler grubu. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler üzerine siklooksijenaz enziminin etkisiyle oluşan, 20 karbonlu yağ asidi derivesi yapısında ve farmakolojik etkisini hücrelerdeki siklik nükleotidler ile kalsiyum düzeylerini değiştirerek gerçekleştiren, A'dan J'ye kadar olan harflerle adlandırılan ve vücutta yaygın olarak üretilen maddelerin ortak adı.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

PERİKOLESİSTİTİS

Safra kesesini saran dokuların yangısı.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.

PEYGAMBERHAYVANI

Husyesiz doğan hayvan.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

PROFESYONELLEŞME

Profesyonelleşmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük