P ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 16 harfli toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİKARDİYEKTOMİ

Kalp kesesinin bir bölümünün cerrahi işlemle uzaklaştırılması.

PERÇİNLEYEBİLMEK

Perçinleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PEYGAMBERBUĞDAYI

Yabanıl buğday.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

PNÖMOPERİTONİTİS

Gaz oluşumundan ileri gelen karın zarı yangısı.

PARAPOKSVİRÜSLER

Poxviridae ailesinde bulunan bir virüs cinsi.

PARALELLEŞTİRMEK

Koşutlaştırmak.

PSÖDOPOLİGLOBULİ

Semptomatik poliglobuli.

PİYOPERİKARDİTİS

İrinli perikart yangısı.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

PSÖDOPİTYALİSMUS

Siyalore.

PROSTAGLANDİNLER

Yirmi karbonlu yağ asitlerinden oluşan ve bir tane beş karbon halka taşıyan, birçok memeli dokusunda bulunan, bazı hormonların etkisini değiştiren, uterusta düz kasının kasılmasını uyararak doğuma ya da çocuk düşürmeye yol açan, kan basıncı üzerine etki eden bileşikler grubu. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler üzerine siklooksijenaz enziminin etkisiyle oluşan, 20 karbonlu yağ asidi derivesi yapısında ve farmakolojik etkisini hücrelerdeki siklik nükleotidler ile kalsiyum düzeylerini değiştirerek gerçekleştiren, A'dan J'ye kadar olan harflerle adlandırılan ve vücutta yaygın olarak üretilen maddelerin ortak adı.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

PARANOPLOCEPHALA

Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

PENTATRİCHOMONAS

Beş adet anteriyor falgelluma sahip, Trichomonas cinsini içeren parazitik protozoa.

PALEOKLİMATOLOJİ

Geçmiş çağların iklim şartlarını inceleyen bilim dalı.

PRESBİTERİYENLİK

Protestan mezhebinin, demokratik kurallara göre örgütlenmiş bir kolu.

PERİPANKREATİTİS

Pankreası saran dokuların yangısı.