P ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 16 harfli toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PROGRAMLAŞTIRMAK

Bir işin programını yaptırmak.

PİYOPERİKARDİTİS

İrinli perikart yangısı.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

PERİPANKREATİTİS

Pankreası saran dokuların yangısı.

POLİAKRİLONİTRİL

Akrilonitril yarı iletken polimeri.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

PROPRİYORESEPTÖR

Kas, tendon ve benzeri iç bölgelerde iç uyartılara duyarlı alıcılar.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

PREDETERMİNASYON

Su salyangozunda (Limnaea peregra) kabuğun kıvrılma yönünün tayininde olduğu gibi, bir bireyin fenotipinin kendi genotipi yerine annesinin genleri tarafından daha önce belirlenmesi.

PLASTİKLEŞTİRİCİ

Sert plastiklere ilave edilip onları yumuşak, işlenebilir, kalıplanabilir hale getiren katkı maddesi. Örn; Trikresil fosfat PVC'ye ilave edildiğinde ürünü yumuşak ve kauçuğumsu yapar.

PRESBİTERİYENLİK

Protestan mezhebinin, demokratik kurallara göre örgütlenmiş bir kolu.

PEYGAMBERHAYVANI

Husyesiz doğan hayvan.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

PAYANDALAYABİLME

Payandalayabilmek işi.

PSÖDOPİTYALİSMUS

Siyalore.

PROPİONİBACTERUM

Bazı türleri İsviçre tipi, iri gözenekli peynir üretiminde starter kültür olarak kullanılan, Gram pozitif, hareketsiz, sporsuz, anaerobik ancak oksijene toleranslı, fermentatif, pleomorfik bakteri cinsi.

PARATİROİDEKTOMİ

Paratiroit bezlerinin ameliyatla çıkartılması.

PROJELENDİRİLMEK

Proje durumuna getirilmek.

POLİMERLEŞTİRMEK

Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek.

PROVİDANSİYALİZM

Kayracılık.