P ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 16 harfli toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİKARDİYEKTOMİ

Kalp kesesinin bir bölümünün cerrahi işlemle uzaklaştırılması.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

PERİKOLESİSTİTİS

Safra kesesini saran dokuların yangısı.

PSİKOFARMAKOLOJİ

İlaçlarla psişik değişiklikler arasındaki ilişkiyi inceleyen farmakoloji dalı.

PROGRAMLAŞTIRMAK

Bir işin programını yaptırmak.

PROSTATOSİSTİTİS

Prostat ve idrar torbası yangısı.

PEYGAMBERHAYVANI

Husyesiz doğan hayvan.

PARALELLEŞTİRMEK

Koşutlaştırmak.

PROSTAGLANDİNLER

Yirmi karbonlu yağ asitlerinden oluşan ve bir tane beş karbon halka taşıyan, birçok memeli dokusunda bulunan, bazı hormonların etkisini değiştiren, uterusta düz kasının kasılmasını uyararak doğuma ya da çocuk düşürmeye yol açan, kan basıncı üzerine etki eden bileşikler grubu. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler üzerine siklooksijenaz enziminin etkisiyle oluşan, 20 karbonlu yağ asidi derivesi yapısında ve farmakolojik etkisini hücrelerdeki siklik nükleotidler ile kalsiyum düzeylerini değiştirerek gerçekleştiren, A'dan J'ye kadar olan harflerle adlandırılan ve vücutta yaygın olarak üretilen maddelerin ortak adı.

POLİAKRİLONİTRİL

Akrilonitril yarı iletken polimeri.

PROPRİYORESEPTÖR

Kas, tendon ve benzeri iç bölgelerde iç uyartılara duyarlı alıcılar.

PIŞPIŞLAYABİLMEK

Pışpışlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PNÖMOPERİTONİTİS

Gaz oluşumundan ileri gelen karın zarı yangısı.

PLASTİKLEŞTİRİCİ

Sert plastiklere ilave edilip onları yumuşak, işlenebilir, kalıplanabilir hale getiren katkı maddesi. Örn; Trikresil fosfat PVC'ye ilave edildiğinde ürünü yumuşak ve kauçuğumsu yapar.

PİYOPERİKARDİTİS

İrinli perikart yangısı.

POSTİMPLANTASYON

İmplantasyon sonrası.

PELİTBÜKÜSEKİCEK

Samsun şehri, Alaçam ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

PERÇİNLEYEBİLMEK

Perçinleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PANSPOROBLASTİNA

Microsporea sınfında, Microsporida takımında bulunan Amblyospora, Pleistophora ve Thelohania cinslerini içeren parazitik protozoa alt takımı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük