P ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 16 harfli toplam 47 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİPANKREATİTİS

Pankreası saran dokuların yangısı.

PEYGAMBERHAYVANI

Husyesiz doğan hayvan.

PROGRAMLAŞTIRMAK

Bir işin programını yaptırmak.

PERİKARDİYEKTOMİ

Kalp kesesinin bir bölümünün cerrahi işlemle uzaklaştırılması.

POTAMOGETONACEAE

Su sümbüllerigiller.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

PİYOPERİKARDİYUM

Perikartta irin bulunması, piyoperikart.

PSÖDOHİPERTROFİK

Psödohipertrofiyle ilgili olan.

PRESBİTERİYENLİK

Protestan mezhebinin, demokratik kurallara göre örgütlenmiş bir kolu.

PSEUDAMPHİSTOMUM

Opisthorchiidae ailesinde bulunan Pseudoamphistomum olarak da adlandırılan trematod cinsi.

PERİKOLESİSTİTİS

Safra kesesini saran dokuların yangısı.

POSTİMPLANTASYON

İmplantasyon sonrası.

PROFESYONELLEŞME

Profesyonelleşmek işi.

PARANOPLOCEPHALA

Anoplocephalidae ailesinde bulunan sestod cinsi.

POLİMERLEŞTİRMEK

Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek.

PROSTAGLANDİNLER

Yirmi karbonlu yağ asitlerinden oluşan ve bir tane beş karbon halka taşıyan, birçok memeli dokusunda bulunan, bazı hormonların etkisini değiştiren, uterusta düz kasının kasılmasını uyararak doğuma ya da çocuk düşürmeye yol açan, kan basıncı üzerine etki eden bileşikler grubu. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler üzerine siklooksijenaz enziminin etkisiyle oluşan, 20 karbonlu yağ asidi derivesi yapısında ve farmakolojik etkisini hücrelerdeki siklik nükleotidler ile kalsiyum düzeylerini değiştirerek gerçekleştiren, A'dan J'ye kadar olan harflerle adlandırılan ve vücutta yaygın olarak üretilen maddelerin ortak adı.

PNÖMOHİDROTORAKS

Göğüs zarları arası boşlukta gaz ve sıvı toplanması.

PAYANDALAYABİLME

Payandalayabilmek işi.

PROPRİYORESEPTÖR

Kas, tendon ve benzeri iç bölgelerde iç uyartılara duyarlı alıcılar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük