P ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 15 harfli toplam 82 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİYOPERİTONİTİS

Karın zarının irinli yangısı.

PETROKİMYACILIK

Petrokimyacı olma durumu.

PİYOPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda irin ve gaz toplanması.

PROJELENDİRİLME

Projelendirilmek işi.

PROTOCOCCİDİİDA

Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgasızlarda parazitlenen protozoa takımı.

POTANSİYELÖLÇER

Bir devreden akım geçmeyen durumda iki uç arasındaki potansiyel ayrımını ölçen ve ölçeğinde potansiyeli volt biriminde gösteren aygıt.

POSTALAYABİLMEK

Postalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PSÖDOPOLİODONTİ

Süt dişlerinin, kalıcı dişlerin çıkmasından sonra düşmemesinden kaynaklanan diş sayısında görülen fazlalık.

PSEUDOTERRANOVA

Kabuklu, balık ve memelilerde bulunan askarit nematod cinsi. Örneğin, P. decipiens ayı balıklarında olgunlaşır, birinci ara konağı kabuklular ikinci ara konağı ise balıklardır.

PARALELLEŞTİRME

Koşutlaştırma.

PNÖMOPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda hava bulunması, karın içi havası.

PARLAKLAŞTIRMAK

Parlak duruma getirmek.

PAZARLAYABİLMEK

Pazarlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PAYLAŞTIRABİLME

Paylaştırabilmek işi.

PALAZLANABİLMEK

Palazlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

PAKİPERİTONİTİS

Karın zarı yangısı ve kalınlaşması.

PROMPHORHYNCHUS

Boynu ve proboskisi uzun, hemen hemen silindirik olup 10-14 çengeli bulunan, 12-20 çengel sırasına sahip bir akantosefal cinsi.

PIŞPIŞLAYABİLME

Pışpışlayabilmek işi.

POLİVİNİLKLORİD

Vinilkloridin polimerizasyonuyla elde edilen sentetik bir madde.

PREKÜRARİZASYON

Süksinilkolinin neden olduğu kas ağrısının yaygınlığını azaltmak için süksinilkolin enjeksiyonundan 3 dakika kadar önce, depolarizasyonsuz blok yapan bir ilacın, mutad felç edici dozunun 1/10-1/5'ine eşit ufak dozda uygulanması işlemi.