P ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 15 harfli toplam 82 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİKORNAVİRÜSLER

İnsanlarda soğuk algınlığı ve hepatit A gibi hastalıklara sebep olan, 28-30nm çapında, tek iplikli RNA içeren ( + iplikli), küçük, kılıfsız, ikozahedral kapsidli, bir virüs familyası. Şap hastalığı virüsü gibi yapılarında yaklaşık 7-8 kb uzunlukta, pozitif anlamlı ve tek iplik RNA genomu bulunduran, zarfsız, kübik simetrili ve 20-30 nm büyüklüğünde küçük virüslerin oluşturduğu virüs ailesi, Picornaviridae.

PROGRAMLAŞTIRMA

Programlaştırmak işi.

PAKETLEYEBİLMEK

Paketleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

POLİYOMİYELİTİS

Omuriliğin gri maddesinin yangısı.

PERİKARDİYOTOMİ

Kalp kesesine kesit yaparak perikart boşluğunu açma.

PSYCHOACOUSTİCS

Sesleri ruhsal etkileri açısından inceleyen bilim dalı; ruhsal ses bilimi.

PROTOCOCCİDİİDA

Sporozoea sınıfında, Coccidia alt sınıfında bulunan omurgasızlarda parazitlenen protozoa takımı.

POMPALAYABİLMEK

Pompalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PARALELLEŞTİRME

Koşutlaştırma.

PIRANGADIVERMEK

Atıvermek : O elindeki kâğıdı pırangadıver.

PNÖMOARTROGRAFİ

Eklem boşluğuna hava verilmesinden sonra görüntü alınması.

PAZARLAYABİLMEK

Pazarlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PROKTOPARALİZİS

Anüs felci, proktopleji.

PHYSALOPTERİDAE

Spiruroidea aile üstünde bulunan kuş ve memelilerde parazitlenen, Physaloptera cinsi veteriner hekimlik açısından önemli nematod ailesi.

PROTOSTRONGYLUS

Protostrongylidae ailesinde bulunan akciğer kıl kurtlarının bir cinsi.

PARAMFİSTOMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Paramphistomum cinsi Digenea'ların neden olduğu önemli bir sindirim sistemi enfeksiyonu, amfistomozis. En patojenik türler Paramphistomum microbothrium, P. ichikawai, P. cervi, Cotylophoron cotylophoron, çeşitli Gastrothylax türleri, Fishoederius ve Calicophoron cinsine bağlı türlerdir.

PERİFOLİKÜLİTİS

Kıl foliküllerinin çevresinde yangı hücrelerinin bulunması.

PİYOPERİTONİTİS

Karın zarının irinli yangısı.

POLİMORFNÜKLEER

Parçalı çekirdek gösteren, parçalı çekirdekli. Parçalı çekirdekli lökosit.

PERÇİNLEŞTİRMEK

Perçinli duruma getirmek, perçinleşmeyi sağlamak, sağlamlaştırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük