P ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 15 harfli toplam 82 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PİREFENDİDERESİ

Sinop kenti, Boyabat ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

PROPAGANDACILIK

Propaganda yapma işi.

PROGRAMLAŞTIRMA

Programlaştırmak işi.

PAYLAŞTIRABİLME

Paylaştırabilmek işi.

POLİMERLEŞTİRME

Polimerleştirmek işi.

PARAZİTOTROPİZM

Parazitotropi.

PSYCHOACOUSTİCS

Sesleri ruhsal etkileri açısından inceleyen bilim dalı; ruhsal ses bilimi.

PNÖMOHEMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda hava ve kan bulunması.

PARAMFİSTOMOZİS

Geviş getiren hayvanlarda Paramphistomum cinsi Digenea'ların neden olduğu önemli bir sindirim sistemi enfeksiyonu, amfistomozis. En patojenik türler Paramphistomum microbothrium, P. ichikawai, P. cervi, Cotylophoron cotylophoron, çeşitli Gastrothylax türleri, Fishoederius ve Calicophoron cinsine bağlı türlerdir.

PSÖDOPOLİODONTİ

Süt dişlerinin, kalıcı dişlerin çıkmasından sonra düşmemesinden kaynaklanan diş sayısında görülen fazlalık.

PROTOSTRONGYLUS

Protostrongylidae ailesinde bulunan akciğer kıl kurtlarının bir cinsi.

PURKİNJEHÜCRESİ

Purkinje hücre katmanı.

PİYOPNÖMOTORAKS

Göğüs zarı boşluğunda irin ve gaz toplanması.

PERDELEYEBİLMEK

Perdeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

PSÖDOHEMOPTİZİS

Ağızdan akciğer kaynaklı olmayan kan gelmesi.

PIRANGADIVERMEK

Atıvermek : O elindeki kâğıdı pırangadıver.

POLİRADİKULİTİS

Sinir köklerinin yangısı.

POLİVİNİLKLORİD

Vinilkloridin polimerizasyonuyla elde edilen sentetik bir madde.

PERİFOLİKÜLİTİS

Kıl foliküllerinin çevresinde yangı hücrelerinin bulunması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük