P ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 14 harfli toplam 134 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PARAFİLARYOZİS

Yaz kanaması.

PERİVASKULİTİS

Damarın çevresindeki kılıf veya dokunun yangısı. Kedilerin enfeksiyöz peritonisinde damar yangısıyla birlikte önemli bir bulgudur.

PORUKLUKÇALISI

Dikenli bir çeşit ot.

PİMPİRİKLENMEK

Kuşkulanmak. Gereksiz yere titizlik göstermek.

PODODERMATİTİS

Canlı tırnak denilen koryum ungulaenin yangısı.

POLİMERİZASYON

Küçük alt birimlerden ya da monomerlerden polimer oluşumu. Küçük moleküllerin birleşerek, genellikle büyük molekül ağırlıkta bir bileşik oluşturması işlemi. Birden fazla daha basit yapılı bileşiğin polimer hâlinde birleştirilmesi veya birleşmesi.

PÜSKÜRTEBİLMEK

Püskürtme imkânı veya olasılığı bulunmak. Püskürtmeye gücü yetmek.

PERVASIZCASINA

Pervasızca.

PAZARLAYABİLME

Pazarlayabilmek işi.

PARLAKLAŞTIRMA

Parlaklaştırmak işi. Kara ve donuk yüzeylere, bir kabuksuzlayıcı kullanarak parlak renk kazandırma işlemi.

PİYELONEFRİTİS

Böbrek pelvisinin ve böbrek parenkiminin irinli yangısı. Çoğunlukla alt idrar yollarından çıkan enfeksiyonlar yol oynar, idrar yolları ve idrar torbası yangısıyla birliktedir.

PSÖDOMELANOZİS

Kokuşma lekesi.

PROTRAMBOKİNAZ

Faktör X.

PİYOPERİTONEUM

Karın zarı boşluğunda irin toplanması.

PANKREATEKTOMİ

Pankreas bezinin ameliyatla çıkarılması.

PLANLAYABİLMEK

Planlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

PAPİLLOMATOZİS

Çok sayıda papilomun oluşması veya bulunması. Dermis papillalarının deri yüzeyi üzerine çıkıntı yapması, Halk dilinde diken, dilbiti.

PİLOROMİYOTOMİ

Pilorusun ameliyatla açılması.

POİKİLOSİTOZİS

Kanda anormal biçimli alyuvarların bulunması.

PAKİDERMATOZİS

Derinin normal dışı biçimde kalınlaşması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük