P ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 14 harfli toplam 134 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PASKUVARİYELLO

İtalya halk doğaçlama tiyatrosunda yaşlı bir âşık tipi. Genellikle uşaktır.

PİYELONEFROZİS

Böbrek ve böbrek pelvisinin dejenerasyonu.

PASİFLEŞTİRMEK

Etkisiz duruma getirmek.

PREDİSPOZİSYON

Hazırlayan, hazırlayıcı, istidatlı kılan. İstidat, eğilim, meyil.

PARLAKPULLULAR

(Ganoidei,) eşkenar-pullular (Rhamboganoidea) takımlarını içine alır.

PSİKOANALEPTİK

Merkezi sinir sistemi üzerine uyarıcı etki yaparak etkisini oluşturan psikotrop ilaç grubu.

POSTALAYABİLME

Postalayabilmek işi.

PERÇİNLEŞTİRME

Perçinleştirmek işi.

PORUKLUKÇALISI

Dikenli bir çeşit ot.

PROKTOSTENOZİS

Anüs veya rektumun darlığı.

PSİKODİSLEPTİK

Merkezi sinir sistemi üzerine saptırıcı etki yaparak etkisini oluşturan psikotrop ilaç grubu.

PROONTOGENEZİS

Gametogenez.

POLİELEKTROLİT

Pekçok iyonlaşabilen grubu bulunan asidik (örnek, polistrensülfürik asit), bazik (örnek, polietenilpirinyum bromür) veya amfoterik (bk. proteinler) yapıda olabilen çözünebilir özellikte makromolekül. Suda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler.

PÜRÜZLENDİRMEK

Pürüzlenme işini yaptırmak.

PİŞMANİYECİLİK

Pişmaniyecinin işi.

PİYESLEŞTİRMEK

Piyes durumuna getirmek.

PROTRAMBOKİNAZ

Faktör X.

PAPİLLONKÖPEĞİ

Kelebek köpeği.

PROKLORPERAZİN

Yüksek dozlarda güçlü ekstrapiramidal etkileri olan, ayrıca kusma kesici olarak da kullanılabilen, piperazin fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç.

PROTEOCEPHALUS

Proserkoitleri krustaselerin hemasolünde, pleroserkoitleri küçük balıklarda, olgunları tatlı su balıklarında bulunan, boyun bölgesine sahip ve vücudu segmentsiz bir sestot cinsi.