P ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 13 harfli toplam 204 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PROSESİTİVİTE

Biyolojik bir polimerin üretimini katalize eden herhangi bir enzim için substrattan ayırmaksızın polimere çoklu subüniteler ekleme özelliği.

POLİMERLEŞMEK

Benzer veya farklı birçok küçük molekül "polimer" denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek.

PENİSİLLİOZİS

Yeşil-mavi küf mantarları olarak bilinen Pencillium türlerinin oluşturduğu burun ve sinüslerin nekrotik yangısıyla belirgin, aspergillozis benzeri mantar enfeksiyonu.

PEROKSİZOMLAR

(Yun, oxys: keskin; soma: vücut) Hayvan hücrelerinde ve birçok bitki hücresinde, sitoplâzmada bulunan 0.2-1 um çapında, tek katlı bir zarla çevrili, içinde amino asit oksidaz, ürat oksidaz, glikolat oksidaz, peroksidaz, katalaz gibi enzimlerin bulunduğu, hidrojen peroksidin katalaz enzimiyle oksijen ve suya çevrildiği, çıkan enerjinin ısı enerjisi şekline dönüştüğü, oksidasyon yapan, mikrocisimcikler olarak da bilinen organeller.

PATIŞAHYANAĞI

Itır çiçeği.

POİKİLOTERMAL

Soğukkanlı.

PNÖMOVİRÜSLER

Paramyxoviridae ailesinde yer alan ve bünyesinde sığır ve koyunların respiratorik sinsityal virüslerini de bulunduran bir virüs cinsi.

PATLATABİLMEK

Patlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

PEMBELEŞTİRME

Pembeleştirmek işi.

PATOFİZYOLOJİ

Fizyopatoloji.

PREADAPTASYON

Daha önce var olan ve yeni evrimsel uyum gösterebilen herhangi bir anatomik yapı, fizyolojik olay veya davranış kalıbı.

PÜTREFAKSİYON

Çürüme. Kokuşma.

POSTBRANŞİYAL

Solungaç yarıklarının ardında olan.

PROGRAMSIZLIK

Programsız olma durumu.

PROSENSEFALON

Beyin gelişiminde oluşan, telensefalon ve diensefalon olmak üzere iki kısmı içeren ön beyin şişkinliği. Telensefalon adı verilen uç beyin şişkinliğinden beyin yarım küreleri, traktus, bulbus olfaktoryus ve korpus kallosum, diensefalon adı verilen ara beyin şişkinliğinden ise optik kesecikler, ventrikulus tersiyus ve epifizis bezi biçimlenir.

PARAGANGLİYON

Otonom sinir sisteminin gangliyonlarının civarında bulunan ve kromaffin hücrelerinden ibaret olan düğümcük.

PAYLAŞABİLMEK

Paylaşma olasılığı bulunmak.

PSEUDOLYNCHİA

Hippoboscidae ailesinde bulunan parazitik sinekler.

PALMİYEGİLLER

Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kongövde ve bunun tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya.

PALEOCOĞRAFYA

Geçmiş çağların coğrafyasını araştıran bilim dalı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük