P ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 13 harfli toplam 204 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PERİBRANŞİYAL

Solungaç çevresinde.

PSİKOPATOLOJİ

Akıl ve ruh sağlığını inceleyen bilim.

PAÇAVRALAŞMAK

Paçavra durumuna girmek.

PÜTREFAKSİYON

Çürüme. Kokuşma.

PARAKERATOZİS

Hiperkeratozis.

PERİMİYELİTİS

Omurilik zarı yangısı.

PALEONTOLOJİK

Taşıl bilimsel.

PANSİYONCULUK

Pansiyon sahibi olma durumu. Pansiyon işletme işi.

PEROKSİZOMLAR

(Yun, oxys: keskin; soma: vücut) Hayvan hücrelerinde ve birçok bitki hücresinde, sitoplâzmada bulunan 0.2-1 um çapında, tek katlı bir zarla çevrili, içinde amino asit oksidaz, ürat oksidaz, glikolat oksidaz, peroksidaz, katalaz gibi enzimlerin bulunduğu, hidrojen peroksidin katalaz enzimiyle oksijen ve suya çevrildiği, çıkan enerjinin ısı enerjisi şekline dönüştüğü, oksidasyon yapan, mikrocisimcikler olarak da bilinen organeller.

PROGRANÜLOSİT

Promiyelosit.

PROBLEMSİZLİK

Problemsiz olma durumu.

PUANLAYABİLME

Puanlayabilmek işi.

PERİSİNUSİTİS

Sinüsü saran dokuların yangısı.

PROTEİNSİZLİK

Proteinsiz olma durumu.

PANTUFLACILIK

Pantuflacının işi.

PATLATABİLMEK

Patlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

PERİARTERİTİS

Bir atardamarın dış katının veya atardamarı çevreleyen dokunun yangısı.

PATLAYABİLMEK

Patlama olasılığı bulunmak.

POTENTİOMETER

Elektrik akımına karşı koyabilme oranı ayarlanabilen direnç türü.

POSTMODERNİST

Postmodernizm yanlısı olan. Postmodernizme ait olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük