P ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 12 harfli toplam 314 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PAPİLLOMATOZ

Vücutta birden fazla yerde papillomların oluşumu.

PLEİOTROPİZM

Bir genin birden fazla fenotipik karakter üzerindeki etkisi.

PEYNİRÇİÇEĞİ

Küçük beyaz çiçek açan bir kır çiçeği.

PARPULLANMAK

Düşmana yenilmek.

PREZANTASYON

Tanıtma.

PRESENTASYON

Geliş.

PARASEMPATİK

Parasempatik sinir sistemi ile ilgili olan.

PAMUKÇATMASI

Dört çocuğun birbirlerinin üstlerine binerek oynadıkları bir çeşit oyun.

PSİKOSOMATİK

Ruh ve beden arasındaki ilişkiyle ilgili olan. Zihni ve ruhsal etmenlerin vücut işlevlerini etkilemesiyle ortaya çıkan.

PARVOVİRİDAE

Dölüt ölümleri ve gastroenteritis hastalığına sebep olan, küçük, 18-25 nm çapında, tek iplikli DNA içeren, kılıfsız, ikozahedral şekilli bir virüs familyası. Parvovirüsler.

PROSTATODİNİ

Prostat ağrısı.

PERİKARDİYAK

Kalp zarıyla ilgili olan. Kalp çevresinde, kalbi çevreleyen.

PİSKOPOSHANE

Piskoposluk.

PUTLAŞTIRMAK

Bir şeyi olağanüstü görerek gereğinden çok değer vermek, put durumuna getirmek.

PİYONEFROZİS

İdrar kanallarında tam veya kısmi tıkanmaya bağlı olarak korteks ve medulla kısımlarının incelerek böbreğin irinle dolu bir kese görünümü alması.

POSTVAKSİNEL

Aşı sonrası.

PARASİMBİYUM

Bazı örümceklerde tibia ve tarsus arasında bulunan simbiyumun yardımcı parçası.

PORSUKGİLLER

Açık tohumlulardan, örneği porsuk ağacı olan bir familya.

PİYANGOCULUK

Piyango satma veya düzenleme işi.

PANTAMORFİZM

Kristaller tarafından gösterilen mükemmel simetri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük