P ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 12 harfli toplam 314 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PAMUKÇATMASI

Dört çocuğun birbirlerinin üstlerine binerek oynadıkları bir çeşit oyun.

PARPAZLANMAK

Acıdan kıvranmak.

PAYELENDİRME

Payelendirmek işi.

PARAZİTLENME

Parazitlenmek işi.

PSİKOSOMATİK

Ruh ve beden arasındaki ilişkiyle ilgili olan. Zihni ve ruhsal etmenlerin vücut işlevlerini etkilemesiyle ortaya çıkan.

PALDIRDATMAK

Bir şeyi gürültü çıkararak çekmek, fırlatmak.

PEDİSELLERYA

Deniz kestanelerinin, deniz yıldızlarının ve bazı yılan yıldızlarının dış yüzeyinde kıskaç biçiminde saplı veya sapsız olan, özel kaslarla açılıp kapanan, vücutlarını temizlemeye ve korumaya yarayan yapılar.

PROTOSKOLEKS

Taeniid sestodların metasestodlarından, sönurus ve hidatit kist içerisinde tomurcuklanarak oluşan genç skoleks. Echinococcus türlerinde ara konakta bulunan hidatit veya alveoler kistler içerisinde aseksüel tomurcuklanma sonucunda oluşan küre biçimindeki larval evre.

PARKİNSONİZM

Parkinson hastalığı için karakteristik olan, istirahat hâlinde iken kasların sertlik, zayıflık ve titremeleri ile görülen arazlar.

PARANTHROPUS

Sonradan Australopithecus robustus olarak adlandırılan Güney Afrika'da bulunmuş bir hominid fosili.

PERİKARDİYUM

Kalp dış zarı, perikard. Pariyetal ve viseral yapraklar hâlinde kalbin üzerini örten ve bu yaprakların birbirine bakan yüzlerinde tek katlı mezotel hücrelerinin bulunduğu zar. İkisi arasındaki kavum perikardide seröz zarların salgısından oluşan bir sıvı bulunur. Perikardiyumun viseral yaprağına epikardiyum adı da verilir.

PASAROFLAMAK

Söylediğini bilmemek, bunamak.

PANKREATİKUS

Karın tükürük bezine ait, karın tükürük beziyle ilgili olan.

PAHALANDIRMA

Pahalandırmak işi.

PASPASLANMAK

Paspaslama işine konu olmak.

PAYLAŞABİLME

Paylaşabilmek işi.

PATLAKÇİÇEĞİ

Noel ağacı.

PAÇAVRALAŞMA

Paçavralaşmak işi.

PALAVRACILIK

Palavracı olma durumu, uydurmacılık.

PEYGAMBERANE

Peygamberce.