P ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 11 harfli toplam 530 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PARANÜKLEER

Çekirdeğe yakın, çekirdeğe bitişik.

PARASİTİSİT

Parazitleri öldüren bir madde.

PANTURANİZM

Turancılık.

PROTEZCİLİK

Protez yapma işi.

PARTOYLAMAH

Sözünü bilmeden konuşmak. At koşarken ayakları kayarak yıkılır gibi olmak.

PROKTOSPAZM

Rektum spazmı.

PROPANTELİN

Sentetik tersiyer amin türevlerinin kuvarternerizasyonuyla elde edilmiş parasempatolitik etkili bir ilaç.

PALTANGILLI

Uygar olmayan kişi.

POLİSİSTRON

Birden fazla geni temsil eden kotlama bölgesi.

POLİAMİNLER

İki veya daha fazla amino grubu bulunduran bileşikler. Fizyolojik pH değerlerinde çok değerlikli katyonlar olarak bulunurlar ve anyonik uçlara bağlı olarak bulunurlar (örnek, DNA'nın anyonik uçları ile olduğu gibi). Putresin, spermin ve spermidini kapsayan hücre çoğalması ve büyümesi için gerekli olan, hücre bütünlüğünün, organellerin ve zarların stabilizasyonundan sorumlu birden fazla amino grubu içeren moleküller.

PRATİKLEŞME

Pratikleşmek işi.

PIHTILANMAK

İçinde pıhtılar olmak.

PANCARCILIK

Pancarcının işi.

PROKSİMALİS

Gövdeye yakın.

PSİKANALİST

Psikanalizci.

PARAOVARYAN

Yumurtalığın yanında veya çevresinde. Parovariuma (epofroron) ait olan.

PROKTOLİZİS

Rektumun içine yavaş surette su zerk edilmesi.

PIRPILKAVAK

Yaprakları küçük, beyaz ve parlak olan kavak ağacı.

PROPARAKAİN

Hayvanlarda genellikle yüzey anestezisi için kullanılan bir yerel anestezik ilaç.

PROPORSİYON

Tenasüp.