P ile başlayan 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "p" olan, 10 harfli toplam 668 adet kelime bulunmaktadır. p harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu p harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde p harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PEPSİNOJEN

Mide bezi hücrelerinde bulunan pepsinin öncü maddesi. Midenin seröz tabakasında zimojen olarak sentezlenen, mide sıvısındaki hidroklorik asit veya diğer pepsin moleküllerinin katalitik etkisiyle pepsine dönüşen, pepsinin etkin olmayan biçimi.

PERPİLEMEK

Okşamak, sevmek.

PLAZMOGAMİ

Dişi ve erkek eşeyli tek ya da çok çekirdekli protoplâstların birleşmesiyle oluşan yapı. Protozoonlarda birkaç bireyin çok çekirdekli bir yapı hâlinde birleşmesi.

PARÇALANIŞ

Parçalanma işi.

PARKELETME

Parkeletmek işi.

PÜRÜZLEMEK

Yapılarda sıva, alçı veya boyanın daha iyi tutmasını sağlamak amacıyla yüzeyi pürüzlü duruma getirmek.

PANKLASTİT

Azottetraoksitin karbondisülfür gibi bir yanıcı sıvı içerisinde çözülmesiyle oluşan patlayıcı bir madde.

PAMUKBULUT

Durgun havalarda dağ üstlerinde görülen kat kat beyaz bulut topluluğu.

POLİORŞİZM

Er bezlerinin ikiden fazla olması.

PİRAMİTÇİK

Eski Mısır piramitlerinde ve dikili taşlarında tepelik olarak yer alan küçük piramit.

PERİNEFRİK

Böbreği saran.

POTANSİYEL

Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil. Gizil güç. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan. Kullanılmaya hazır (güç, yetenek).

PİŞİRİLMEK

Pişirme işine konu olmak.

PENÇELEŞME

Pençeleşmek işi.

PARALELLİK

Paralel olma durumu. Benzerlik, yakınlık. Koşutluk.

PAPİLLARİS

Meme başımsı, meme başıyla ilgili olan.

PÜFÜRDETME

Püfürdetmek işi.

PATIRTISIZ

Patırtısı olmayan.

PLAKACILIK

Plaka yapma veya satma işi.

PENGUENLER

Penguengiller familyasını içine alan takım.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük