Sonu OZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "oz" olan, toplam 525 adet kelime bulunmaktadır. Sonu oz ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında oz olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde oz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ICTİYOSPORİDİYOZ, ORNİTOBAKTERİYOZ

15 harfli kelimeler

HİPERMETAMORFOZ, İHTİYOFİTİRİYOZ, PSÖDOTÜBERKÜLOZ

14 harfli kelimeler

PARATÜBERKÜLOZ, HİPERALBÜMİNOZ, HİPERVİTAMİNOZ, KARDİYOSKLEROZ, NEOEKİNORİNKOZ, PİSİRİKETSİYOZ

13 harfli kelimeler

AGRANULOSİTOZ, AKANTOKERATOZ, AKANTOSEFALOZ, BRANŞİYOMİKOZ, EDVARDSİYELOZ, FRUKTOFURANOZ, HEMOFAGOSİTOZ, HİPOVİTAMİNOZ, KRİPTOKOTİLOZ, MİKOBAKTERİOZ, ÖSTRONJİLİDOZ, PROTEOSEFALOZ, RETİKÜLOSİTOZ, STAFİLOKOKKOZ, STREPTOKOKKOZ, ZEMBİLİGOZGOZ

12 harfli kelimeler

NİTROSELÜLOZ, AFLATOKSİKOZ, ANJİYOSTENOZ, ATEROSKLEROZ, DAKTİLOJİROZ, DERMATOFİLOZ, DERMATOMİKOZ, ELEKTROOZMOZ, ENDOSİMBİYOZ, FLEBOTROMBOZ, GRANÜLOMATOZ, HEMİSELLÜLOZ, HEMOKROMATOZ, HETEROMORFOZ, HİDROAMNİYOZ, JİRODAKTİLOZ, KSENODİAGNOZ, LORDOSKOLYOZ, METİLSELÜLOZ, OLİGOFRUKTOZ, OSTEOSKLEROZ, OTOFAGOSİTOZ, PAPİLLOMATOZ, PROMFORİNKOZ, SERATOMİKSOZ, SİNERGASİLOZ, SİSTİDİKOLOZ, ŞİLODONELLOZ, ŞİSTOSEFALOZ, UTEROSKLEROZ

11 harfli kelimeler

AKROSİYANOZ, ÇUKURABANOZ, EKİNORİNKOZ, ERİTROSİTOZ, HEMATOFAJOZ, HEMATOJENOZ, HEMİSELÜLOZ, HEPATİKOLOZ, HOLOSELÜLOZ, KİFOSKOLİOZ, KOLİBASİLOZ, MAKROKOZMOZ, MİKROKOZMOZ, MONONÜKLEOZ, OSTEONEKROZ, PAPİLOMATOZ, PASTÖRELLOZ, PSİKROFİLOZ, REKTOSTENOZ, SALMİNKOLOZ, TROMBOSİTOZ, YILDIZTONOZ

10 harfli kelimeler

FOTOMORFOZ, METAMORFOZ, TÜBERKÜLOZ, ANİZOSİTOZ, APİYOSOMOZ, AVİTAMİNOZ, BAKTERİYOZ, BEŞİKTONOZ, FİLOMETROZ, FİLOMORFOZ, FİTOBENTOZ, FURUNKULOZ, GERTLANGOZ, GORTLANGOZ, HEMATİDROZ, HİPOBENTOZ, HİPOKUPROZ, HİPOTİYROZ, HORTDANBOZ, KAMALLANOZ, KARYOFİLOZ, KETOHEKSOZ, KIRANLIKOZ, KİFOLORDOZ, KOKSİDİYOZ, KORTLANGOZ, KSENOBİYOZ, LENFADENOZ, LİMNOBİYOZ, LİPONEKROZ, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

CAVALACOZ, FAGOSİTOZ, KITİPİYOZ, LİKORİNOZ, SALYANGOZ, AEROBİYOZ, AKROMATOZ, ANASTOMOZ, ANTİBİYOZ, BATLANGOZ, BRUSELLOZ, CİLBİRTOZ, CİNLANDOZ, ÇATLANGOZ, ÇATLANKOZ, DİSHİDROZ, EKZOSİTOZ, ENDOBİYOZ, ENDOMİTOZ, ENDOSİTOZ, EPİSTİLOZ, ERGASİLOZ, ERİTRULOZ, FİLONEMOZ, FİTOSÖNOZ, GABLANGOZ, GATLENGOZ, GAVLANGOZ, GIRCİNGOZ, GITIPIYOZ, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ANDROPOZ, DEKSTROZ, FİLDEKOZ, HIRTAPOZ, ISKARMOZ, ISPAZMOZ, İSTAVROZ, KANDİDOZ, MARANGOZ, MAYDANOZ, ŞAŞKALOZ, TARLAKOZ, ZIRTAPOZ, APONÖROZ, APOPİTOZ, ARABİNOZ, ARALIKOZ, ASBESTOZ, ASKARİOZ, BAŞHOROZ, BENZİBOZ, CANCOLOZ, CANGALOZ, CONCOLOZ, ÇAMLIKOZ, ÇİFTEKOZ, ÇİLHOROZ, DİYAGNOZ, EĞRİMBOZ, GAGGAROZ, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ANKİLOZ, CADALOZ, ÇAĞANOZ, ÇAKALOZ, ÇIRAMOZ, DİYAKOZ, FRUKTOZ, ISTAKOZ, İSPİNOZ, KAPAROZ, KAVANOZ, KOKOROZ, LEVÜLOZ, MENOPOZ, SELÜLOZ, SİDEROZ, SİLİKOZ, SKLEROZ, YAKAMOZ, AKANTOZ, AKTEROZ, ALKALOZ, APOPTOZ, ARGULOZ, AVUSTOZ, CADILOZ, CODOLOZ, ÇAPAROZ, ÇEKELOZ, DİYAPOZ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABANOZ, AFOROZ, AMİTOZ, ARTROZ, BALYOZ, BEYKOZ, BOMBOZ, BORNOZ, GLİKOZ, HİPNOZ, KLOROZ, KOLHOZ, KOLYOZ, LAKTOZ, LOMBOZ, LONGOZ, MALTOZ, NARKOZ, NEKROZ, NEVROZ, PSİKOZ, SOVHOZ, VİSKOZ, YAPBOZ, YELLOZ, YAZBOZ, ABİYOZ, AGAROZ, AHİBOZ, ALABOZ, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ARKOZ, BALOZ, BOYOZ, CİCOZ, ÇİROZ, EGZOZ, FİLOZ, FOROZ, GAROZ, GAZOZ, HOROZ, HOTOZ, İMROZ, JELOZ, KOKOZ, LAKOZ, LÖKOZ, MİKOZ, MOLOZ, ORFOZ, ORTOZ, PAÇOZ, SALOZ, SİROZ, TAKOZ, TONOZ, VATOZ, VONOZ, AKKOZ, ALDOZ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AŞOZ, AKOZ, BOOZ, DİOZ, IZOZ

3 harfli kelimeler

BOZ, DOZ, KOZ, POZ, TOZ, YOZ, COZ, GOZ, HOZ, MOZ, SOZ, VOZ

2 harfli kelimeler

OZ

Bazı kelimelerin anlamları

OZ

Karşı karşıya. Kez. Şiir. Öz, ana baba bir.

PİSİRİKETSİYOZ

Salmonidae familyasına ait balık türlerinde Piscirickettsia salmonis' in neden olduğu, deride rengin değişmesi, letarji, vücudun çeşitli yerlerinde lezyonlar, yüzeysel ülserler, solungaçlarda solgunluk ve iç organlarda hemorajilerle karakterize olan septisemik ve sporadik bir enfeksiyon, Riketsiyal enfeksiyon, Riketsiyal septisemi.

ORNİTOBAKTERİYOZ

Ornithobacterium rhinotracheale tarafından oluşturulan, tavuk ve hindilerde solunum sisteminde bozukluk, büyümenin yavaşlaması ve ölümlere neden olan hastalık.

ICTİYOSPORİDİYOZ

Çeşitli balık türlerinde, Ichthyosporidium hoferr'nin neden olduğu, vücudun rengin koyulaşması, ekzoftalmus, aşırı zayıflama ve ölümle sonuçlanan sporadik, kronik ve bulaşıcı bir mantar enfeksiyonu, Ichthyofonus hastalığı.

AKANTOKERATOZ

Akantokeratodermi.

HİPERALBÜMİNOZ

Hiperalbüminemi.

PSÖDOTÜBERKÜLOZ

Yersinia pseudotuberculosis'in, mezenteriyal lenf yumrularında, akciğerlerde, dalak ve karaciğerde oluşturduğu peynirleşme nekrozu ve embolik apselerle, toksemi, ateş ve yüksek ölüm oranıyla belirgin evcil türlerde, laboratuvar ve hayvanat bahçesi hayvanlarında tek tük olgular hâlinde görülen bakteri enfeksiyonu, yersiniozis. Koyunlarda piyemik karaciğer yangısı olarak da adlandırılır.

AGRANULOSİTOZ

Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla beliren durum.

HİPERVİTAMİNOZ

Vitaminlerin veya herhangi bir vitaminin vücuda aşırı miktarda girişi nedeniyle oluşan patolojik bir durum.

AKANTOSEFALOZ

Dikensi başlı kurt hastalığı.

İHTİYOFİTİRİYOZ

Beyaz benek hastalığı.

KARDİYOSKLEROZ

Bazen atardamar sertleşmesiyle birlikte görülen kalp dokusu sertleşmesi.

BRANŞİYOMİKOZ

Bazı balıkların solungaçlarında Branchiomyces türü mantarların neden olduğu hastalık.

NEOEKİNORİNKOZ

Balıkların bağırsağında yangıya neden olan, Neoechynorhynchus cinsi akantosefallerin meydana getirdiği bir hastalık.

PARATÜBERKÜLOZ

Geviş getirenlerde aside dirençli bir bakterinin sebep olduğu hastalık.

HİPERMETAMORFOZ

Bazı böceklerde, iki ya da daha fazla larva çeşidinin bulunması.

  -   -   -  

Anlamında OZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.

AĞDIRMAK

Ağmasına sebep olmak. Aşağı inmek, yük veya terazide denge bozularak bir yanı ağır gelmek.

AFOROZLANMAK

Aforozlama işi yapılmak.

AFT

Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler.

AKDAĞMADENİ

Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

AFOROZLU

Aforoz edilmiş, kovulmuş, uzaklaştırılmış.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABDESTLİ

Abdest almış (kimse). Abdest alarak, abdest almış olarak. İyi adam. Abdesti bozulmamış olan (kimse).

AFOROZLAMA

Aforozlamak işi.

AĞIRLAŞMAK

Ağır duruma gelmek. Sıkıcı ve bunaltıcı bir durum almak. Güçleşmek, zorlaşmak. Gökyüzü bulutlu ve karanlık, iç karartıcı bir hâl almak. Ağırbaşlı olmak. Yavaşlamak. Yiyecek bozulmaya yüz tutmak. Gebe kadın doğurması yaklaşmak. Hasta tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak. Organ görevini yapamaz duruma gelmek.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABANOZLAŞMA

Abanozlaşmak durumu.

ABDESTSİZ

Abdest almamış olan (kimse). Abdesti bozulmuş olan (kimse). Abdest almadan, abdest almaksızın. Kötü adam.

AFOROZLAMAK

Aforoz etmek, kovmak.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

AFOROZLANMA

Aforozlanmak işi.

AKAR

Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret. Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir tür canlı. Sıvı, mai, likit.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

AFET

Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. Çok kötü. Hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk. Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın. Kıran.

AKMAN

Bozulmamış, saf, temiz.