OYNAŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "oynaş" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. oynaş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu oynaş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde oynaş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

OYNAŞLIÇORBA

8 harfli kelimeler

OYNAŞLIK, OYNAŞMAK, OYNAŞMAH

7 harfli kelimeler

OYNAŞMA

5 harfli kelimeler

OYNAŞ

Bazı kelimelerin anlamları

OYNAŞ

Aralarında toplumca hoş karşılanmayan ilişkiler bulunan kadın veya erkekten her biri.

OYNAŞLIK

Oynaşın yaptığı iş.

OYNAŞLIÇORBA

Yarma ve mercimekle yapılan yemek.

OYNAŞMAK

Birbiriyle oynamak. Karşılıklı sevişmek, sevgi gösterisinde bulunmak, cilveleşmek, âşıktaşlık etmek, korte etmek.

OYNAŞMA

Oynaşmak işi.

OYNAŞMAH

Çocuklar oynamak. Birlikte oynamak.

  -   -   -  

Anlamında OYNAŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OYNAŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

YOZALAMAK

Doğum sancısı çekmek. Tembelce, boşuna gezmek. Hırçınlaşmak, yabanıl davranmak. Oynaşmak. Çıkar sağlayacağı, sorununu çözdüreceği kişinin çevresinde, amacını belirtir biçimde dolaşmak.

GAGGILAMAK

Tavuk ses çıkarmak. Tavuklar için ötmek; kahkaha ile gülmek. Gülüp oynaşmak.

GIRIŞMAK

Kibirlenmek, büyüklenmek, kendini beğenmek. Uğraşmak, mücadele etmek: Girişin bakalım ne kazanacaksınız. Öküz, boğa, koç döğüşmek. Ezilmek, büzülmek, buruşmak. Zina etmek, oynaşmak.

GAGALAŞMAK

Kuşlar birbirini gagalamak. Birbirini gagalayarak oynaşmak.

GIZIŞMAK

Yaş mısırlar sıcaktan küflenmek. Oynaşmak. Soğuktan titreyerek büzüşmek. Kızmak, azarlamak.

AVHALAŞMAK

Oynaşmak. Şakalaşmak.

KUDURUŞMAK

Birbirinin üzerine atılıp oynaşmak.

KEFELEŞMEK

Oynaşmak. Güreşmek. Ayaküstü konuşmak, özel olarak görüşmek.

YILBIRDAMAK

Üstünde ışık oynaşmak, parıldamak.

CURUMAK

Oynaşmak, sululuk yapmak.

ONEŞMEK

Oynaşmak.

GÖRÜKÇÜ

Sözlü, nişanlı. Aralarında yolsuz ilgiler bulunan kadın ve erkekten her biri, oynaş.

VICIRDAMAK

Serçe gibi kuşlar ötmek. Böcek kıvıl kıvıl oynaşmak, hareket etmek.

AYNAŞ

Kadının âşığı, hovardası: Anamın aynası değil, babamın oynaşı değil.

YORAZ

Aksi, huysuz. Oynaş: Kadını evinde yorazıyla yakalamışlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük