Sonu OY ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "oy" olan 5 harfli toplam 30 adet kelime bulundu. Sonu oy ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında oy olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde oy olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KAROY

Gece gözleri görmeyen insan.

UZSOY

İyi nitelikli soydan gelen kimse.

PEŞOY

Abdest, taharet.

CİLOY

Dizgin. At gemi. (Çağlayan Kars).

GAŞOY

Kaşağı. (Baybara Selim Kars).

OLHOY

Oklava.

ERBOY

Yiğit soydan gelen kimse.

GAMOY

Keçi çağırma ünlemi.

GOLOY

Kolay.

SUVOY

Bekâr, tek, eşsiz, çocuksuz.

BUZOY

Buzağı.

AYSOY

Ay gibi temiz soylu olan.

HOHOY

Bir çeşit saklambaç oyunu.

ÜNSOY

Soyu ünlü olan kimse.

ÖNSOY

Tanınan, önde gelen soydan olan kimse.

CİNOY

Budaksız çubuk.

BUĞOY

Kuyu derinliğindeki buzul yarığı.

İLBOY

Ahali, halk. Kabile.

ÖZSOY

Temiz, iyi, köklü soydan gelen kimse.

ÇİLOY

Gem.