Sonu OY ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "oy" olan 3 harfli toplam 10 adet kelime bulundu. Sonu oy ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında oy olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde oy olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOY

Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan. Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, kızıl tüylü bir kuş (Otis tarda). Deneyimsiz, acemi, çaylak. Ziyafet.

ŞOY

1.Dokunacak ipliklerin sertleşmesi için batırıldıkları un bulamacı. 2.Mantı, makarna suyu.

DOY

Düğün, tören: Bi doy düğün. E. Tk. toy.

POY

Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 santimetre yüksekliğinde, karabiberle karıştırılarak pastırma çemeninde kullanılan bir bitki (Trigonella joenumgraecum).

GOY

Ağaçlarda meydana gelen mantar, kav. Bir yaşına girmiş öküz. Üvey.

BOY

Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. "Özlü, güzel sözler söyledi" anlamında kullanılan boy boyladı, soy soyladı özlü sözünde geçen bir söz. Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, kabile, klan. Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, en, genişlik karşıtı. Kumaş için ölçü. Uzunluk.

VOY

Vay: Voy meret voyl.

SOY

Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale. Cins, tür, çeşit. İyi ve üstün nitelikleri bulunan. Manzum söz.

HOY

Ayol anlamında seslenme ünlemi.

KOY

Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü.