OVOVİVİPAR Nedir?

OVOVİVİPAR kelimesi ilk harfi O ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında o sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi v , üçüncü harfi o , dördüncü harfi v , beşinci harfi i , altıncı harfi v , yedinci harfi i , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi r şeklindedir. Başı o sonu r olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OVOVİVİPAR anlamı

Kabuğu olan fakat anasının içinde iken açılan yumurtalar meydana getiren canlı. Bir plasenta oluşumuyla anneyle yavru arasında bağlantı olmaksızın, yumurtası vücut içinde gelişen ve yavruyu yumurtadan çıktıktan sonra vücut dışına bırakan. İçerisinde larva bulunan yumurtalar üreten. Hemen doğum anında yumurta kabuğundan larvanın çıkması, ovoviviparus. Tüm meydana gelmiş kabuğu olan fakat ananın vucudu içindeyken açılan yumurtalar veren hayvan.

OVOVİVİPAR hakkında bilgiler

OVOVİVİPAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük