OTURULABİLİRLİK Nedir?

OTURULABİLİRLİK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi t , üçüncü harfi u , dördüncü harfi r , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OTURULABİLİRLİK anlamı

Bir konutun ya da bir yerleşim yerinin insanların yerleşmesine ve yaşamlarını sürdürmesine elverişli nitelikler taşıması.

OTURULABİLİRLİK hakkında bilgiler

OTURULABİLİRLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.