OTURAKFASULYESİ Nedir?

OTURAKFASULYESİ kelimesi ilk harfi O ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında o sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi t , üçüncü harfi u , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi f , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi u , onbirinci harfi l , onikinci harfi y , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi s , onbeşinci harfi i şeklindedir. Başı o sonu i olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OTURAKFASULYESİ anlamı

Bir çeşit fasulye.

OTURAKFASULYESİ hakkında bilgiler

OTURAKFASULYESİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.