OTOMATİKLEŞTİRME Nedir?

OTOMATİKLEŞTİRME kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi t , üçüncü harfi o , dördüncü harfi m , beşinci harfi a , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi ş , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi m , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OTOMATİKLEŞTİRME anlamı

Otomatikleştirmek işi.

OTOMATİKLEŞTİRME hakkında bilgiler

OTOMATİKLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.