OTOİMMÜNİTE Nedir?

OTOİMMÜNİTE kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi t , üçüncü harfi o , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi m , yedinci harfi ü , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi t , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OTOİMMÜNİTE anlamı

Selftoleransın zayıflaması ya da bozulması durumunda ortaya çıkan, bağışıklık cevabının kendi antijenlerine (vücutta oluşan) karşı oluştuğu anormal bir durum. Vücudun kendi organ ve dokularındaki antijene karşı antikor oluşturması durumu. Bağışıklık hücrelerinin veya antikorların vücudun normal dokularındaki biyokimyasal belirteçleri tanımayarak âdeta onu yabancı bir unsur olarak görmesi ve onunla reaksiyona girmesi, otoimmün cevap. Konak için zararlı, bağışıklık mekanizması yönünden amacından sapmış bir reaksiyondur. Otoimmün bir hastalık oluşumuna öncülük edebilecek graves hastalığı, miyastenia gravis, romatizmal ateş, glomerulonefritis ve benzerleri durumlar.

OTOİMMÜNİTE hakkında bilgiler

OTOİMMÜNİTE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük