OTOENTOKSİKASYON Nedir?

OTOENTOKSİKASYON kelimesi ilk harfi O ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında o sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi t , üçüncü harfi o , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi t , yedinci harfi o , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi k , onikinci harfi a , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi y , onbeşinci harfi o , onaltıncı harfi n şeklindedir. Başı o sonu n olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OTOENTOKSİKASYON anlamı

Kendi vücudunda meydana gelen zehirli maddeden zehirlenme, organizmanın toksik metabolik artıklarla zehirlenmesi.

OTOENTOKSİKASYON hakkında bilgiler

OTOENTOKSİKASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.