OTOEKOLOJİ Nedir?

OTOEKOLOJİ kelimesi ilk harfi O ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında o sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi t , üçüncü harfi o , dördüncü harfi e , beşinci harfi k , altıncı harfi o , yedinci harfi l , sekizinci harfi o , dokuzuncu harfi j , onuncu harfi i şeklindedir. Başı o sonu i olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OTOEKOLOJİ anlamı

Tek bir tür ile çevresi arasındaki biyolojik ilişki. Birey ekolojisi.

OTOEKOLOJİ hakkında bilgiler

OTOEKOLOJİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük