Sonu OT ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ot" olan, toplam 214 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ot ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ot olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ot olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

OPİSTOMASTİGOT

13 harfli kelimeler

EKZOPİTERİGOT, MİKROELEKTROT, MİKROMASTİGOT, TETRAMASTİGOT, TRİPOMASTİGOT

12 harfli kelimeler

POLİMASTİGOT, ŞANOMASTİGOT

11 harfli kelimeler

TENTÜRDİYOT, EPİMASTİGOT, FOTOPERİYOT, HETEROZİGOT, ISCOMORPHOT, PROMASTİGOT

10 harfli kelimeler

AKRASPEDOT, İMMÜNOBLOT, METASESTOT, PEREYİOPOT, TENTÜRİYOT

9 harfli kelimeler

ANTİKATOT, AMASTİGOT, DÜĞMELİOT, HOMOZİGOT, KELLELİOT, KIZILCAOT, KRASPEDOT, MONOZİGOT, PROKARYOT, SİNİRLİOT, SİYİLLİOT, SÜNETLİOT, YAPIŞAKOT

8 harfli kelimeler

ANTRİKOT, ASİMPTOT, ASTRONOT, BERGAMOT, ELEKTROT, FOKSTROT, HODBEHOT, HÜCUMBOT, İSTİMBOT, KARACAOT, KOZMONOT, MOTORBOT, REDİNGOT, TABİLDOT, TRENÇKOT, ABILABOT, ABULOBOT, ANTREKOT, MASTİGOT, OTOZİGOT, PANGILOT, PANGINOT, PANGOLOT, PANGONOT, PANKANOT, SİMBİYOT, SÜRENPOT

7 harfli kelimeler

AHTAPOT, ANEKDOT, ANTİDOT, ANZAROT, ARGONOT, BANKNOT, BLOKNOT, DRETNOT, FERİBOT, KAMAROT, KAŞALOT, KATAFOT, KREOZOT, MOTAMOT, PERİDOT, PERİYOT, AKSOPOT, GEDEBOT, GIZILOT, HALAPOT, HARAROT, HİDATOT, KARACOT, KIZILOT, KİYODOT, KOKAROT, LEPİDOT, OKTOPOT, ÖKARYOT, PARAPOT, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ARAROT, BOYKOT, DESPOT, DİPNOT, EPİZOT, GALYOT, GAMBOT, MASKOT, SONNOT, ANAZOT, ANIDOT, APUKOT, AZİGOT, BURNOT, ÇILLOT, DELİOT, EPİDOT, GILLOT, GIRCOT, HIŞTOT, HOTHOT, ISSIOT, İSSİOT, İSTİOT, KARAOT, KARKOT, KIRMOT, KORKOT, KOTKOT, MAGGOT, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BUYOT, FAGOT, GAVOT, KATOT, KOKOT, KOMOT, KÜLOT, MAZOT, METOT, PİLOT, ROBOT, ZİGOT, AMYOT, BAŞOT, BİHOT, BOÇOT, BOZOT, CİLOT, ÇİKOT, ÇİLOT, DİNOT, ERGOT, FESOT, GOGOT, GOLOT, HELOT, HOROT, HOŞOT, HOTOT, ISSOT, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ANOT, AZOT, İSOT, İYOT, SPOT, ISOT, İZOT, KNOT, OFOT, SGOT, USOT

3 harfli kelimeler

BOT, KOT, LOT, NOT, POT, ROT, COT, DOT, FOT, GOT, HOT, MOT, ŞOT, TOT, ZOT

2 harfli kelimeler

OT

Bazı kelimelerin anlamları

OT

Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler. Esrar. Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş. Zehir. İlaç.

PROMASTİGOT

Çekirdeğin ön kısmında kinetoplastın bulunduğu ve yine vücudun ön kısmında serbest bir kamçıya sahip olan Trypanosomatidae formu (Leptomonaslarda olduğu gibi). Trypanosoma ve Leishmania türlerinin gelişim evresi, tek olan kamçıları apikal kutupta bulunur.

OPİSTOMASTİGOT

Herpetomonas cinsi tripanosomatid protozoonlarda kinetoplast ve bazal cismin hücrenin arka kısmında bulunduğu, öne yönelen ve vücudun ön kısmında serbest hareket eden kamçıya sahip morfolojik evre.

EPİMASTİGOT

Tripanosomatid protozoonların çoğunlukla vektörlerin bağırsaklarında bulunan, silindir biçiminde uzunlamasına bir gövdeye, ortada veziküler bir çekirdeğe, çekirdeğin önünde kinetoplast, bazal cisim ve dalgalı zar yapan ve vücudun önünde serbest kalan tek bir kamçıya sahip gelişim evresi.

MİKROMASTİGOT

Amastigot.

EKZOPİTERİGOT

Yarı başkalaşım gösteren böceklerde kanat tomurcuğunun dışa doğru gelişmesi.

ŞANOMASTİGOT

Crithidia cinsinde bulunan, tripanosomatid protozoonların yaşam sikluslarında görülen, çekirdeğin ön kısmında kiinetoplast ve bazal cisimciğin bulunduğu, hücrenin ön nihayetindeki huni biçimindeki çöküntüden bir kamçının çıkmasıyla belirgin form.

POLİMASTİGOT

Birkaç adet veya daha fazla sayıda kamçıya sahip mastigot.

TENTÜRDİYOT

Mikrop kapmasını önlemek için bir kesik veya sıyrığa sürülen iyot tentürü.

FOTOPERİYOT

Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre. Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli gündelik süre. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli aydınlık süre. Gün ışığına maruz kalma süresi. Bir organizmanın ideal faaliyeti için gerekli günlük süre.

HETEROZİGOT

Belli bir alel çift ya da alel serisi bakımından birbirine benzemeyen genlerin bulunduğu kromozomları taşıyan birey. Belli bir allel çift veya allel serisi bakımından birbirine benzemeyen genlerin bulunduğu kromozomları taşıyan birey. Belli bir allel çifti veya allel serisi bakımından birbirine benzemeyen genlerin bulunduğu kromozomları taşıyan birey. En az bir çift değişik alel gene sahip olan organizma.

AKRASPEDOT

Sestodlarda halkaların arka kısmının, kendisini takip eden halkanın ön kısmını aşmaması.

TRİPOMASTİGOT

Trypanosomatidae'ların omurgalı konaklarının kanında serbest olarak yaşayan, çekirdeğin arkasında yerleşmiş bir kinetoplast ve dalgalı zara sahip olan gelişim -evresi, tripanosomal.

MİKROELEKTROT

Küçük boyutlu voltametrik çalışmalarda kullanan bir elektrot.

ISCOMORPHOT

Almanya'da geliştirilen bir sıkıştırmaçlı geniş görüntülük işlemi.

TETRAMASTİGOT

Dört kamçıya sahip organizma.

  -   -   -  

Anlamında OT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

AKTARIM

Aktarma işi, nakil. Psikoterapide hastanın terapiste ruhsal yapısı üzerinde etkili olmuş deneyim ve ilişkilerini aktarması.

AJANDA

Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, andaç.

ADAMKÖKÜ

Adamotu.

AĞAÇKESEN

Zar kanatlılardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma).

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

AKARYAKIT

Benzin, gaz yağı, mazot vb. sıvı yakıt.

ACEM

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. İran ülkesi. İranlı.

AKŞAMSEFASI

İki çeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki, gecesefası (Mirabilis jalapa).

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AKONİTİN

Boğan otundan çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde.

ALBÜM

Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan bir defter türü. Herhangi bir konu ile ilgili kısa açıklamalar verilerek resimler basılmış olan kitap. Uzunçalar.

ALAKART

Seçmeli yemek, tabildot karşıtı.

ALBÜMİN

Bitkilerin, hayvanların doku ve sıvılarında bulunan, birleşimi karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürt olan, suda eriyen, beyaza yakın renkte, yapışkan özellikte bir protein.

ADRES

Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak. Hedef gösterilen yer. Bir kimsenin sık olarak gittiği yer. Kurum ya da kuruluşun bulunduğu yer.

AİLE

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ulaşım ve iletişim gibi alanlarda ülkenin her yerine yaygınlaştırılmış şebeke. Örümcek vb. hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Çaprazlama örgü ile yapılmış olan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file. Pantolon veya külotun apış arasına gelen yeri, apışlık. Tuzak. Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü, file.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ALÇALMA

Alçalmak işi, inme. Gelgitte denizin alçalması, cezir. Düşkünlük, zül, mezellet. Toprağın çöküp oturması.

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.