OSTRACİİDAE Nedir?

OSTRACİİDAE kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi s , üçüncü harfi t , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi c , yedinci harfi i , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi a , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OSTRACİİDAE anlamı

Sandık balığıgiller.

OSTRACİİDAE hakkında bilgiler

OSTRACİİDAE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük