OSTEOSKLEROTİK Nedir?

OSTEOSKLEROTİK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi s , üçüncü harfi t , dördüncü harfi e , beşinci harfi o , altıncı harfi s , yedinci harfi k , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi o , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OSTEOSKLEROTİK anlamı

Osteosklerozla ilgili olan.

OSTEOSKLEROTİK hakkında bilgiler

OSTEOSKLEROTİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük