OSTEOKONDİRİTİS Nedir?

OSTEOKONDİRİTİS kelimesi ilk harfi O ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında o sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi s , üçüncü harfi t , dördüncü harfi e , beşinci harfi o , altıncı harfi k , yedinci harfi o , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi i , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı o sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OSTEOKONDİRİTİS anlamı

Kemik ve kemik kıkırdağının bir arada gelişen yangısı.

OSTEOKONDİRİTİS hakkında bilgiler

OSTEOKONDİRİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.