OSTENİTLİ Nedir?

OSTENİTLİ kelimesi ilk harfi O ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında o sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi s , üçüncü harfi t , dördüncü harfi e , beşinci harfi n , altıncı harfi i , yedinci harfi t , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı o sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OSTENİTLİ anlamı

ostenit fazından oluşan.

OSTENİTLİ hakkında bilgiler

OSTENİTLİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük