Sonu OS ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "os" olan, toplam 215 adet kelime bulunmaktadır. Sonu os ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında os olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde os olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

KORODİDASKALOS

13 harfli kelimeler

AMFİPROSTİLOS, DÜZMEDİPTEROS

12 harfli kelimeler

KARAKONCOLOS, MİKROSKUAMOS, ORNİTHODOROS, OSTEOKONDROS

11 harfli kelimeler

BAŞKONSOLOS, BAŞPİSKOPOS, İSTRONGİLOS, MİKROKOZMOS, LUMİNİFEROS, OPİSTOTONOS

10 harfli kelimeler

DİDASKALOS, DİTİRAMBOS, GRAMATİKOS, HEMİAZİGOS, HİPOKRİTOS, MUKOKOLPOS, PİYOKOLPOS

9 harfli kelimeler

DEMİURGOS, HAYMATLOS, AKÇARADOS, AMFİBİYOS, BİLANOFOS, DİKLORVOS, DİTRAMBOS, FİTOFAGOS, HİYALİNOS, KORİFAYOS, MONOSEROS, PALLAMPOS, PALLANPOS, POLİFAGOS, SPONDİLOS

8 harfli kelimeler

ALBATROS, FALYANOS, KONSOLOS, MARTOLOS, MERLANOS, PİSKOPOS, ZAMKİNOS, ANAKODOS, ANTROPOS, BAKDANOS, BARBAROS, BROMOFOS, CONCOLOS, DİONYSOS, EPİLOGOS, GARİPDOS, GONCOLOS, İSKARMOS, KOBALTOS, MAĞDANOS, MAKARNOS, MAYDİNOS, MERDENOS, MOTOKROS, OFTALMOS, PANGODOS, PROLOGOS, ZIRTABOS, ZIRTOBOS

7 harfli kelimeler

AĞUSTOS, ALABROS, ALBİNOS, KALİNOS, MERİNOS, ORKİNOS, TETANOS, ZAĞANOS, ABIRDOS, AŞENDOS, AVUSTOS, BADENOS, BADINOS, CADALOS, ÇEKELOS, DOKMİOS, EKSODOS, EVRENOS, GERANOS, GIRAGOS, HETEROS, HİYALOS, İSKEDOS, KERANOS, KOKONOS, KONDROS, KOREGOS, KRİBROS, MAMİROS, MARAKOS, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AVANOS, BALYOS, FİSKOS, KOZMOS, LABROS, LİPSOS, PATNOS, PAYDOS, TERMOS, TİRHOS, VARYOS, ANİZOS, AZİGOS, BADROS, BAĞNOS, CAMKOS, ÇUHNOS, DARTOS, DOSDOS, FAYDOS, FAYTOS, FENNOS, FİLYOS, FİNDOS, FİNTOS, FOSFOS, GOSGOS, HARGOS, HERGOS, HİPPOS, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AFTOS, LAHOS, LODOS, LOGOS, MİTOS, ZİFOS, AKROS, AVGOS, BALOS, BATOS, BIROS, BOBOS, ÇOLOS, DAROS, DİNOS, ETMOS, FANOS, FENOS, FOLOS, GAROS, GOGOS, HAGOS, HAKOS, HAROS, HODOS, HOLOS, HOSOS, KALOS, KAZOS, KOFOS, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

EROS, KAOS, KROS, ABOS, ADOS, AGOS, AKOS, AROS, EGOS

3 harfli kelimeler

FOS, POS, SOS, TOS, BOS, COS, DOS, GOS, KOS, MOS

2 harfli kelimeler

OS

Bazı kelimelerin anlamları

OS

Usanç bildirir ünlem: Os yapma be!. Kemik. Osmiyum elementinin simgesi.

OPİSTOTONOS

Başın geriye atılması, boynun sürekli arkaya kasılması.

DİTİRAMBOS

Dionyzos şerefine söylenen, onun yaşamından, acı, tatlı, açık saçık serüvenlerinden söz eden koro ezgileri.

ORNİTHODOROS

Argasidae ailesinde bulunan çok sayıda hastalığa vektörlük yapan Ornithodorus asperus, O. tartakovskyi, O. tholozani, O. verrucosus (Rusya, Orta Doğu ve Asya'nın diğer bölgeleri) O. erraticus, O. normandi (İspanya ve Kuzey Afrika'da), O. dugesi, O. hermsii, O. parkeri, O. turicata (Meksika'da ve Birleşik Devletlerin Batısında), O. rudis, O. talaje (Orta ve Güney Amerika'da) O. savignyi (Afrika, Arabistan ve Hindistan'da) O. moubata (Güney Afrika'da) ve O. gurneyi (Avustralya'da) gibi önemli türleri bulunan argasid kene cinsi.

AMFİPROSTİLOS

(Mimarlık) bk. dört sütunlu.

OSTEOKONDROS

Hem kemik hem de kıkırdaktan oluşan.

KORODİDASKALOS

Antik Yunan tiyatrosunda koro eğitmeni. Bu aynı zamanda o dönemin tiyatrosunda ozanlara verilen sandı. Ozanlar kendi şiirlerini güzel söylemesi için koroyu çalıştırırlardı.

MİKROSKUAMOS

Çok küçük pullu.

DÜZMEDİPTEROS

(Mimarlık) Yanyüzlerinde dipteroslardaki gibi iki sıra değil, tek sıra sütun bulunan Yunan tapınağı. a. bk. dipteros.

DİDASKALOS

Antik Yunan tiyatrosunda oyunun yorumunu yapan ve genel düzeni açıklayan kişi; bu çoğu kez yazarın kendi olurdu.

BAŞKONSOLOS

En yüksek derecedeki konsolos.

KARAKONCOLOS

Çocukları korkutmak için kendisinden söz edilen, gerçek dışı bir yaratık, umacı, hayalet. Çok çirkin kimse.

LUMİNİFEROS

Sıcaklıkta bir yükselme olmaksızın ışığın yayılması.

BAŞPİSKOPOS

Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı.

MİKROKOZMOS

Uzayda dünya ve insanın durumu. Küçük canlıların dünyası.

İSTRONGİLOS

İzmaritgillerden, Akdeniz'de yaşayan, eti lezzetli bir balık (Smaris vulgaris).

  -   -   -  

Anlamında OS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇIKLIKÖLÇER

Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet.

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

AHBAPÇA

Dostça, içten, teklifsizce.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

ANTİSİKLON

Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

ALPAKA

Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika'da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos). Bu yünden dokunan kumaş. Alman gümüşü. Bu hayvanın yumuşak, hafif, dayanıklı ve parlak olan yünü.

ANTROK

Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil.

ALG

Su yosunu.

ALYUVAR

Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

ALOTROPİ

Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu.

ANGLOFİL

İngiliz dostu.

AKŞIN

Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar, albinos.

AKYUVAR

Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.

ALMANSEVER

Alman yanlısı, Alman dostu, Germanofil.

AMFİTEATR

Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu. Basamak basamak yükselen yer biçimi.

ALINDILI

Postaya ek ücret ödenerek alındı karşılığında verilen ve alıcısına ulaştırılması üstlenilmiş olan (mektup, paket vb.), taahhütlü.

ALGLER

Su yosunları.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük