OS ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "os" olan, toplam 191 adet kelime bulunmaktadır. os ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu os ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde os olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

OSTEOPERİOSTİTİS

15 harfli kelimeler

OSTEOKONDİRİTİS

14 harfli kelimeler

OSMANLICACILIK, OSMOREGÜLASYON, OSTEOARTROPATİ, OSTEOARTROTOMİ, OSTEOKONDROZİS, OSTEOMİYELİTİS, OSTEOSKLEROTİK, OSTERTAGİYOZİS, OSURGANBÖĞCÜSÜ

13 harfli kelimeler

OSMANİYEÇATAK, OSMANİYELİLİK, OSMANKALFALAR, OSMANLICÜCÜĞÜ, OSMENEVİŞLEME, OSTEOARTRİTİS, OSTEODİSTROFİ, OSTEOFLOROZİS, OSTEOPETROZİS, OSURGANBÖCÜSÜ

12 harfli kelimeler

OSMANLICILIK, OSSİFİKASYON, OSSİMİKOYUNU, OSTEİCHTHYES, OSTENİTLENİM, OSTEOBLASTİK, OSTEOBLASTOM, OSTEOGENEZİS, OSTEOKLASTİK, OSTEOKLASTOM, OSTEOKONDROM, OSTEOKONDROS, OSTEOKRANYUM, OSTEOMALASİK, OSTEOMİYELİT, OSTEOPOROZİS, OSTEOSARKOMA, OSTEOSKLEROZ, OSURUKÇİÇEĞİ

11 harfli kelimeler

OSİFİKASYON, OSKÜLTASYON, OSMANAĞAKÖY, OSMANBEYLER, OSMANKÖSELİ, OSMANLICACI, OSMANPINARI, OSTENİTLEME, OSTEOFİBROM, OSTEOKALSİN, OSTEOMALASİ, OSTEONEKROZ, OSTEOPLASTİ, OSTEOSARKOM, OSTEOSENTEZ, OSTRACİİDAE, OSTRAKİFORM, OSTRAKODLAR, OSURĞANGÜLÜ, OSURUKAĞACI

10 harfli kelimeler

OSMANLILIK, OSTEOLOJİK, OSEANODROM, OSKİSLEMEK, OSKİŞLEMEK, OSMANBEYLİ, OSMANİYELİ, OSMANPAZAR, OSMANUŞAĞI, OSTEOBLAST, OSTEOGENEZ, OSTEOJENEZ, OSTEOJENİK, OSTEOKLAST, OSTEOKLAZİ, OSTEOLİTİK, OSTEOLİZİS, OSTEOPLAST, OSTEOPOROZ, OSTERTAGİA, OSTREOİDEA, OSURUKBÖCE

9 harfli kelimeler

OSMANGAZİ, OSMANLICA, OSMİYUMLU, OSTEOLOJİ, OSFRADYUM, OSİLOGRAF, OSMANBÜKÜ, OSMANCALI, OSMANDEDE, OSMANLICI, OSMANOĞLU, OSMANPAŞA, OSSİKULUM, OSSURDMAK, OSTEKTOMİ, OSTENİTLİ, OSTEOPATİ, OSTEOPENİ, OSTEOTOMİ, OSTRACODA

8 harfli kelimeler

OSMANCIK, OSMANELİ, OSMANİYE, OSTEOLOG, OSİŞLEME, OSKİSALİ, OSMANBEY, OSMANKÖY, OSMANLAR, OSMANSİN, OSSURMAK, OSTEİTİS, OSTEOFİT, OSTEOSİT, OSTEOTOM, OSTEOZİS, OSURTMAK

7 harfli kelimeler

OSMANLI, OSMİYUM, OSURGAN, OSURMAK, OSAMADI, OSANGIN, OSANGİL, OSANMAK, OSELLUS, OSKULUM, OSMAMAK, OSMANCA, OSMANLİ, OSMANNI, OSRUĞAN, OSSAHİT, OSSURUH, OSSURUK, OSTARAK, OSTENİT, OSTEOİT, OSTİTİS, OSTİYUM, OSTURAK, OSTURUK, OSUMUNA, OSURTMA

6 harfli kelimeler

OSMANİ, OSURMA, OSURUK, OSAYİT, OSKÜRE, OSRNOZ, OSSAAT, OSSEİN, OSSEUS, OSTEİT, OSTEOM, OSTEON, OSTİUM, OSTREA, OSÜRÜK

5 harfli kelimeler

OSCAR, OSEİN, OSGAN, OSGİK, OSGOR, OSKAN, OSKAR, OSKAY, OSKOR, OSKUN, OSMAK, OSMAN, OSRAM, OSSUN, OSTAM, OSTEN, OSTİA, OSTOT, OSÜZE

4 harfli kelimeler

OSAÇ, OSAL, OSCA, OSKİ, OSOY, OSSA, OSÜN

3 harfli kelimeler

OSA, OSİ, OSO

2 harfli kelimeler

OS

Bazı kelimelerin anlamları

OS

Usanç bildirir ünlem: Os yapma be!. Kemik. Osmiyum elementinin simgesi.

OSTEOARTROTOMİ

Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması.

OSMANLICACILIK

Osmanlı Türkçesinden yana olan kimsenin tutumu.

OSMOREGÜLASYON

Sularda yaşayan kimi türlerin, ozmotik basınçlarını çevrenin ozmotik basıncına bağlı olmadan ayarlayabilmeleri. Bir dereceye kadar sabit olan iç konsantrasyonun devam ettirilmesi, bak homoiyosmotik, poikilosmotik.

OSTEOMİYELİTİS

Kemik iliği boşluğundan başlayan kemik yangısı, osteomiyelit.

OSURGANBÖĞCÜSÜ

Pis koku çıkaran bir böcek.

OSTERTAGİYOZİS

Özellikle sığır ve koyunlar başta olmak üzere otçullarda Ostertagia cinsi mide solucanlarının neden olduğu, Dünya genelinde sıcak iklim bölgelerinde otlayan sığır ve koyunlarda görülen paraziter hastalık. Sığırlardaki Ostertagia ostertagi ve koyun ve keçilerde Ostertagia (Teledorsagia) circumcincta en önemli türlerdir. İlgili türler ve cinsler sığırlarda Ostertagia leptospicularis, Skrjabinagia lyrata, koyun ve keçilerde Ostertagia trifurcata, Teladorsagia davtiani ve Marshallagia marshalli'dir.

OSMANKALFALAR

Antalya şehri, Kızılcadağ bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OSTEOKONDROZİS

Kemiklerin ucundaki büyüme kıkırdağında farklılaşma bozuklukları ve kıkırdağın kırılgan olmasıyla belirgin bir hastalık Domuz, köpek, at, hindi, sığır ve koyunlarda. kalıtım, hızlı gelişme, fiziksel tembellik, cinsiyet ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklanır.

OSMANLICÜCÜĞÜ

Sarı ve kara renkli bir çeşit kuş.

OSMANİYELİLİK

Osmaniyeli olma durumu.

OSTEOPERİOSTİTİS

Bir kemiğin ve zarının birlikte yangısı.

OSTEOSKLEROTİK

Osteosklerozla ilgili olan.

OSTEOARTROPATİ

Eklem ve kemikleri etkileyen herhangi bir patolojik değişim veya hastalık.

OSMANİYEÇATAK

Bursa şehrinde, Orhaneli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

OSTEOKONDİRİTİS

Kemik ve kemik kıkırdağının bir arada gelişen yangısı.

  -   -   -  

Anlamında OS bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OS geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALGLER

Su yosunları.

ALG

Su yosunu.

ANTROK

Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil.

AÇIKLIKÖLÇER

Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet.

AKPAS

Lahana, turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan yosunumsu mantar (Albugo candida).

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.

AMFİTEATR

Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu. Basamak basamak yükselen yer biçimi.

ALMANSEVER

Alman yanlısı, Alman dostu, Germanofil.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

ALOTROPİ

Karbon, fosfor vb. maddelerin fiziksel bakımdan ayrı özellikler gösterebilmesi durumu.

ANGLOFİL

İngiliz dostu.

ALPAKA

Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika'da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos). Bu yünden dokunan kumaş. Alman gümüşü. Bu hayvanın yumuşak, hafif, dayanıklı ve parlak olan yünü.

AKŞIN

Doğuştan boya maddesi bulunmadığı için kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde ak olan (hayvan veya insan), çapar, albinos.

AHBAPÇA

Dostça, içten, teklifsizce.

ALAGEYİK

Geyikgillerden, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'da yaşayan, yazın postunda ak benekler oluşan, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen bir cins geyik, sığın (Dama dama).

ALYUVAR

Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit.

ACUR

Kabakgillerden, kabuğu çizgili ve tüylü, yeşil veya sarımtırak, üzeri yeşil lekeli, irice bir meyve (Cucumis flexuosus).

ALINDILI

Postaya ek ücret ödenerek alındı karşılığında verilen ve alıcısına ulaştırılması üstlenilmiş olan (mektup, paket vb.), taahhütlü.

ANTİSİKLON

Yüksek basınçlı atmosfer kütlesi.

AKYUVAR

Kan, lenf vb. vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit.