ORTOPOKSVİRÜSLER Nedir?

ORTOPOKSVİRÜSLER kelimesi ilk harfi O ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında o sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi t , dördüncü harfi o , beşinci harfi p , altıncı harfi o , yedinci harfi k , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi v , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi ü , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı o sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORTOPOKSVİRÜSLER anlamı

Poxviridae ailesinin Chordopoxvirinae alt ailesinde yer alan, bünyesinde insan ve sığır çiçeğine neden olan virüsleri de bulunduran bir virüs cinsi.

ORTOPOKSVİRÜSLER hakkında bilgiler

ORTOPOKSVİRÜSLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.