ORTOPANKROMATİK Nedir?

ORTOPANKROMATİK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi t , dördüncü harfi o , beşinci harfi p , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi o , onbirinci harfi m , onikinci harfi a , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORTOPANKROMATİK anlamı

Duyarkatı ortopankromatik olan film.

ORTOPANKROMATİK hakkında bilgiler

ORTOPANKROMATİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.