ORTHOMYSOVİRİDAE Nedir?

ORTHOMYSOVİRİDAE kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi t , dördüncü harfi h , beşinci harfi o , altıncı harfi m , yedinci harfi y , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi v , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi d , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORTHOMYSOVİRİDAE anlamı

Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren (iplik), kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna sebep olan bir familya.

ORTHOMYSOVİRİDAE hakkında bilgiler

ORTHOMYSOVİRİDAE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.