ORTASANDIĞI Nedir?

ORTASANDIĞI kelimesi ilk harfi O ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında o sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi s , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi d , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi ı şeklindedir. Başı o sonu ı olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORTASANDIĞI anlamı

Her yeniçeri ortasında, ölen yeniçerilerin kalıtlarının satılması ile elde edilen paraların yatırıldığı kasa.

ORTASANDIĞI hakkında bilgiler

ORTASANDIĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük