ORTALIKTEKERLEĞİ Nedir?

ORTALIKTEKERLEĞİ kelimesi ilk harfi O ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında o sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi ı , yedinci harfi k , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi k , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi ğ , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı o sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORTALIKTEKERLEĞİ anlamı

Çam ağacından tek parça olarak yapılmış, çevresi demir çemberli tekerlek.

ORTALIKTEKERLEĞİ hakkında bilgiler

ORTALIKTEKERLEĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.